اعمار سرک، از سرک عمومی فیض آباد کشم الی ولسوالی ارگو بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 250+8 کیلومتر (فرش اسفالت) ولایت بدخشان زون بدخشان.

mopw_admin
لوگو

Publish Date

Closing Date

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: اعمار سرک، از سرک عمومی فیض آباد کشم الی ولسوالی ارگو بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 250+8 کیلومتر (فرش اسفالت) ولایت بدخشان زون بدخشان.

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت فواید عامه- برنامه ملی راه سازی روستایی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار سرک، از سرک عمومی فیض آباد کشم الی ولسوالی ارگو بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 250+8 کیلومتر (فرش اسفالت) ولایت بدخشان زون بدخشان.که دارای نمبر تشخیصیه

NPA/MOPW(NRA)/99/W-7287/NCB   می باشد، اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش رامطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعداز نشر اعلان ارائه نمایند.

آدرس حصول شرطنامه: شرطنامه را از ویب سایتwww.npa.gov.af  اداره تدارکات ملی. بدست آورده. و تسلیمی آفرها الی        29 جدی1399 ساعت 10:00 قبل ازظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد، صورت می گیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر: تضمین آفر بشکل بانک گرنتی 5,000,000 پنج میلیون افغانی میباشد.

زمان آفرگشائی: 29 جدی 1399ساعت 10:00 قبل ازظهر.

آدرس: ریاست عمومی اداره امور ج ا ا، اداره تدارکات ملی، معاونیت کدری و منابع سکرتریت آفرگشایی، منزل اول، تعمیر اداره تدارکات ملی، اتاق کنفرانس

نوت: در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد

 جلسه قبل از داوطلبی:18 جدی 1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر صورت میگیرد.

More tenders

Tue, Nov 24 2020 8:48 AM
Background image

Invitation to bit: Construction of Harirud Bridge, Approach Roads and River Protection Walls in Herat Province, Afghanistan

Invitation to bit: Construction of Harirud Bridge, Approach Roads and River Protection Walls in Herat Province, Afghanistan


1.    ITB release date: 19NOV2020; (تاریخ اعلان داوطلبی)

2 . . .

Thu, Aug 13 2020 10:23 AM
Background image

Request for Bids (Construction of Herat to Chesht-e-Sharif Highway from Ch. (35+000-65+000) Km)

Request for Bids

Works

(Two-Envelope Bidding Process)

Employer: Ministry of Transport (MOT)

Project: Rehabilitation of (East-West Corridor REWCOR) from Herat to Chesht-e-Sharif Road . . .

Back to tenders