اعلامیه مطبوعاتی

mopw_admin
Mon, Jan 18 2021 10:35 AM
logo

اعلامیه مطبوعاتی

در این اواخر وزارت فواید عامه بخاطر جلوگیري از فساد و آوردن اصلاحات، بعضی تغییرات را روی دست گرفته است که از آن جمله یک تعداد کارمندان تغییر و تبدیل شده، و یک تعداد دیگر با در نظر داشت پایین بودن درجه تحصیل و مهارت های آنها منتظر با معاش گردیده اند. ولی برخی از رسانه های جمعی واطلاعاتی بدون اینکه از دیدگاه رهبري جدید، فیصله ها و واقعیت های این وزارت آگاهی کامل داشته باشند موضوع منفکي کارمندان وزارت فواید عامه را که یک روش اداري است را به » انتظار با معاش « به نشر سپرده اند که حقیقت ندارد و موضوعمعنی انفکاک تعبیر نمود است.

Latest news

Sat, Apr 10 2021 3:36 PM
Background image

Kandahar-Spin Boldak second road will be put into operation soon

The first lot of the Kandahar-Spin Boldak Road project, which runs parallel to the old road through Arghistan and Takhta-Pol and reaches Spin Boldak district, will be inaugurated and. . .

Thu, Apr 08 2021 1:00 PM
Background image

Jalalabad: the beltway project of Abdulkhel-Behsud Bridge hits 28% work progress

The 12-kilometer long and 40-meter wide road project between Abdulkhel village and the bridge of Behsud, which lays like a beltway in the north of Jalalabad City, has been reached 28. . .

Wed, Apr 07 2021 12:49 PM
Background image

MoPW fires all the weighbridges’ operators due to corruption and incompetence

After a series of complaints from the transport and freight unions, drivers, and the public against the weighbridges’ operators, the Ministry of Public Works appointed a commission of. . .

BACK TO NEWS