کار اعمار و ساختمان سرک های داخل شهر جلال آباد تکمیل و در روز های نزدیک به بهره برداری سپرده می شود

Anonymous (not verified)
Sun, May 30 2021 2:59 PM
کار اعمار و ساختمان سرک های داخل شهر جلال آباد تکمیل و در روز های نزدیک به بهره برداری سپرده می شود

کار اعمار و ساختمان سرک های داخل شهر جلال آباد تکمیل و در روز های نزدیک به بهره برداری سپرده می شود

سرک های داخل شهر جلال آباد به طول مجموعی ۹.۳۷۲ کیلومتر که در چهار بخش اعمار و ساختمان شده است: بخش اول از فارم هده الی سرک اسفالتی، بخش دوم در ساحه توحید مینه، بخش سوم در ساحه جوی دهم (لسمه ویاله) و بخش چهارم آن در منطقه بیس اکمالاتی موقعیت دارد. کار اعمار و ساختمان پروژه متذکره به اتمام رسیده، صرف خط اندازی آن باقی‌مانده است و در روز های نزدیک تکمیل می شود.

 

این پروژه به ارزش بیشتر از ۱۲۸ میلیون افغانی میان وزارت فواید عامه و یکی از شرکت های ساختمانی خصوصی قرارداد شده و از سوی حکومت افغانستان تمویل می شود.

 

تکمیل و بهره برداری این پروژه مشکلات ترانسپورتی باشندگان ساحات فارم هده، توحید مینه، جوی دهم(لسمه ویاله) و ساحه بیس اکمالاتی حل کرده، در قسمت کاهش ازدحام و بهبود وضعیت محیط زیست نقش مهم و اساسی دارد.

 

دفتر مطبوعاتی وزارت فوایدعامه

.

6 months 1 week ago

.

Latest news

Tue, Jul 27 2021 1:35 PM
Background image

Maintenance of 6.98 km part of Kabul-Kandahar highway completed

Zabul: Ministry of Public Works announced the periodic maintenance and rebuilding of a 6.98-kilometer long road in the Shajoi district of Zabul province, which is a part of the Kabul. . .

Tue, Jul 27 2021 1:09 PM
Background image

Daikundi: The urban roads of Nili City reach 73% progress

The 8.8 km long and 14 meters wide urban roads project in Nili city, the capital of Daikundi province, is underway and has reached 73% of physical progress, so far.

According to the. . .

BACK TO NEWS