پروژه ساختمان سرک بند امیر، فیز اول لات اول از کیلومتر(000+0 الی 890 +16) بطول مجموع 16.89 کیلومتر فرش اسفالت

mopw_admin
tender

Publish Date

Closing Date

عنوان پروژه: پروژه ساختمان سرک بند امیر، فیز اول لات اول از کیلومتر(000+0 الی 890 +16) بطول مجموع 16.89 کیلومتر فرش اسفالت.نمبر تشخیصیه NPA/MOPW(NRA)/1400/W-1682/NCB

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت فوایدعامه ، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان سرک بند امیر، فیز اول لات اول از کیلومتر(000+0 الی 890 +16) بطول مجموع 16.89 کیلومتر فرش اسفالت که دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOPW(NRA)/1400/W-1682/NCB می باشد، اشتراک نموده و شرطنامه را از ویب سایت www.ageops.net  اداره تدارکات ملی بدست آورید.

جلسه قبل از داوطلبی به تاریخ  17سرطان 1400، ساعت 10:00 قبل از ظهر از طریق گوگل میت که لنک به شرح ذیل میباشد: Google Meet: meet.google.com/mqe-ztti-ofm  تدویر می گردد .داوطلبان آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 5 اسد1400 در اتاق کنفرانس ها، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشایی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، پشتونستان وات، کابل، افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی حاوی مبلغ 11,000,000 یازده میلیون افغانی بوده و جلسه آفر گشایی به تاریخ 5 اسد1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اتاق کنفرانس ها، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشایی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، پشتونستان وات، کابل، افغانستان  تدویر می گردد.

More tenders

Sun, Feb 21 2021 9:33 AM
Background image

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(Consulting Services – Firms Selection)

Country:  Government of Islamic Republic of Afghanistan

Project:    Trans-Hindukush Road . . .

Mon, Feb 08 2021 9:11 AM
Background image

(Request for Bids Works)Construction of Baghlan to Bamyan (B2B) Asphalt Road, Segment-3 (47+040 to 60+760) Baghlan & Bamyan Provincesv

Specific Procurement Notice

Template

Request for Bids

Works

(Without Prequalification)

Employer: Ministry of Public Works

Project: Trans-Hindukush Road Connectivity Project . . .

Back to tenders