وزارت فواید عامه در مرکز رسانه های ا،ا،ا طی کنفرانس گزارش فعالیت ها و دست اورد های یک ساله خویش را ارایه کرد

ashraf_admin
Sun, Sep 04 2022 5:46 PM
وزارت فواید عامه در مرکز رسانه های ا،ا،ا طی کنفرانس گزارش فعالیت ها و دست اورد های یک ساله خویش را ارایه کرد

 

وزارت فواید عامه در جریان برنامه جواب دهی  در مرکز رسانه های ا،ا،ا طی کنفرانس مطبوعاتی گزارش فعالیت ها و دست اورد های یک ساله خویش را ارایه کرد.

این کنفرانس با حضور محترم مولوی عبدالکریم فاتح معین تخنیکی وزارت فواید عامه و محترم مولوی حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت در مورد کارکرد های یک ساله وزارت فواید عامه برگزار گردید. در این کنفرانس مطبوعاتی معین تخنیکی در مورد کارکرد های یک ساله این وزارت گفت: باوجود اینکه وزارت فواید عامه بودجه کافی در اختیار نداشت از اثر سیع و تلاش توانست، توسط شرکت های قراردادی، پرسونل و ماشینری ولایتی ریاست های فواید عامه (1831) کیلومتر سرک، (1000) متر پل و (404) متر پل استحکامی، (1142) کیلومتر کار پاک کاری سرک و (1147) متر دیواراستنادی به ارزش (۶۲) میلیون افغانی  ترمیم، نصب و بازسازی شده است و همچنان در یک سال گذشته بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر سرک و شاهراه به ارزش ۴۰ میلیون افغانی در فصل زمستان از برف و مواد رسوبی سیلاب ها پاک کاری شده است.

 محترم عبد الکریم فاتح افزود کار ترمیم و بازسازی شاهراه کابل- قندهار و شاهراه سالنگ در آینده نزدیک آغاز می شود وپروژه های سرک دوم شاهراه کابل – قندهار، سرک حلقوی کابل، تونل دوم سالنگ و سرک غور – هرات در پلان وزارت فوایدعامه می باشد وی همچنین گفت که با در نظر داشت اصلاحات در تشکیل سال ۱۴۰۱ این وزارت در ۹۰۳ بست خالي کارمندان مسلکی استخدام گردیده است و همچنان به مساحت ۲۰۰ جریب ملکیت غصب شده این وزارت دو باره استرداد گردید.

در ادامه کنفرانس محترم مولوی حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت صحبت کرد وگفت: در نخستین روز های پیروزی امارت اسلامی افغانستان، وزارت فواید عامه کار ترمیم و باسازی ۶۵ کیلومترسرک  کابل – قندهار به ارزش ۶۹ میلیون افغانی، کارترمیم وبا سازی سرک قلات-شینکی و ترمیم پلچک ها در این مسیر به ارزش۶ میلیون افغانی وقرارداد باسازیی  پنج  پایه پل به ارزش ۱۵ میلیون افغانی تکمیل ګردیده است.

همچنان، این وزارت آمادگی لازم را گرفته است که ۳۰ کیلومتر شاهراه سالنگ را به شمول تونل ترمیم اساسی نماید وی همچنین افزود وزارت فواید عامه کار سروی و دیزاین (۱۸۴) پایه پلچک جدید که طول مجموعی آن (۳۱۲۸) متر و سروی ترمیماتی ( ۵۳۸ ) پایه پلچک های تخریب شده به طول ( ۴۱۰۰ ) متر و سروی (۲۳) پایه پُل به طول (۱۲۰۸ ) متر سروی گردیده است.

وی درمورد پروژه های نیمه تمام انکشافی گفت: وزارت فوایدعامه در حدود (۵۰) پروژه انکشافی دارد که از سوی حکومت و شماری آن از سوی بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و بانک انکشاف سعودی تمویل می گردید وزارت فوایدعامه با توجه به نبود بودجه کافی تلاش های زیادی را به خرچ داد تا پروژه های انکشافی که کار شان در اداره پیش تکمیل نگردیده است تکمیل نماید که اکنون وزارت برای شرکت قراردادی ۱۵ میلیون افغانی را برای تکمیل نمودن کار لین دوم سرک کابل – لوگر تسلیم نموده است و کار پروژه ابو نصر فراهی به همکاری کشور ایران جریان دارد.

دفتر مطبوعاتی وزارت فواید عامه

.

4 months ago

.

Latest news

Tue, Jul 27 2021 1:35 PM
Background image

Maintenance of 6.98 km part of Kabul-Kandahar highway completed

Zabul: Ministry of Public Works announced the periodic maintenance and rebuilding of a 6.98-kilometer long road in the Shajoi district of Zabul province, which is a part of the Kabul. . .

Tue, Jul 27 2021 1:09 PM
Background image

Daikundi: The urban roads of Nili City reach 73% progress

The 8.8 km long and 14 meters wide urban roads project in Nili city, the capital of Daikundi province, is underway and has reached 73% of physical progress, so far.

According to the. . .

BACK TO NEWS