رئیس جدید ریاست نظارت و ارزیابی وزارت فوایدعامه معرفی گردید

media_admin
Sun, Mar 31 2024 9:46 AM
رئیس جدید ریاست نظارت و ارزیابی وزارت فوایدعامه معرفی گردید

به اساس پشنهاد وزارت فواید عامه و حکم شماره ۴۲۲۸ مورخ ۹/۱۰/ ۱۴۴۵ مقام محترم ریاست الوزرا‌‌ء، محترم حافظ انجنیر عبدالطیف صاحب زاده بحیث رئیس ریاست نظارت و ارزیابی وزارت فوایدعامه در بست ۲ تعیین گردید و امروز با حضور داشت شماری از رؤ‌سای مرکزی این وزارت به کارمندان ریاست متذکره معرفی و به کارش آغاز نمود.
قابل یاد آوریست که وی در بخش مدیریت و انجنیری ساختمانی تا سویه ماستری تحصیلات عالی دارد و قبلاً در وزارت خانه های امور داخله و مالیه به حیث رئیس ایفای وظیفه نموده است.

.

10 months 3 weeks ago

.

Latest news

Tue, Jul 27 2021 1:35 PM
Background image

Maintenance of 6.98 km part of Kabul-Kandahar highway completed

Zabul: Ministry of Public Works announced the periodic maintenance and rebuilding of a 6.98-kilometer long road in the Shajoi district of Zabul province, which is a part of the Kabul. . .

Tue, Jul 27 2021 1:09 PM
Background image

Daikundi: The urban roads of Nili City reach 73% progress

The 8.8 km long and 14 meters wide urban roads project in Nili city, the capital of Daikundi province, is underway and has reached 73% of physical progress, so far.

According to the. . .

BACK TO NEWS