اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

media_admin
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود, وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار یک محراب مسجد شاهراه کابل- کندهار (ولسوالی قلات ولایت زابل) در کیلومتر (000+70) به مساحت 6000 متر مربع (3 جریب)، دارای نمبر تشخیصیهMOPW/1403/W-004/NCB ، را با شرکت ساختمانی  و سرکسازی افغان صداقت دارای شماره جواز   D-04-20385 به قیمت مجموعی (33,305,637)  افغانی، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

.

1 year 1 month ago

.