قرارداد پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک شرنه الی مټا خان بطول 30 کیلومتر ولایت پکتیکا

mopw_admin
logo

Publish Date

Closing Date

موضوع: اطلاع عام تصمیم اعطای قرارداد:

   بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود, وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه حفظ و مراقبت دورانی سرک شرنه الی مټا خان بطول 30 کیلومتر ولایت پکتیکا، دارای نمبر تشخیصیه MPW/99/W-002/NCB را با شرکت ساختمانی فردوس هیواد دارنده شماره جواز  D-32616 قیمت مجموعی(31,502,314 افعانی) سی و یک میلیون و پنچ صدو دو هزارو سه صدو چهارده  افغانی اعطاء نماید.

   اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

   این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Thu, Aug 13 2020 10:23 AM
Background image

Request for Bids (Construction of Herat to Chesht-e-Sharif Highway from Ch. (35+000-65+000) Km)

Request for Bids

Works

(Two-Envelope Bidding Process)

Employer: Ministry of Transport (MOT)

Project: Rehabilitation of (East-West Corridor REWCOR) from Herat to Chesht-e-Sharif Road . . .

Back to tenders