زندگی‌نامه‌ی محترم انجینر نجیب الله یمین

زندگی‌نامه‌ی محترم انجینر نجیب الله یمین

Biography of Minister

انجینر نجیب الله یمین، یکی از کدر های متخصص، متعهد و کادرآن کشور در سال ۱۳۵۳ هجری شمسی در ولایت لوگر تولد شده است. تحصیلات ابتدایی خویش را در لیسه‌ عالی غازی امین الله لوگری و غلام محمد نیازی به پایان رسانید و سپس وارد فاکولته‌ انجنیری پوهنتون کابل گردید که در سال ۱۳۷۹ مدرک لیسانس خود را در رشته انجنیری سیول به دست آورد.

آقای یمین مدرک ماستری خویش را در سال ۱۳۸۷ هجری شمسی از پوهنتون مهیدول کشور شاهی تایلند در بخش مدیریت جامع منابع طبیعی به دست آورد. و سپس مدرک فوق ماستری خویش را در سال ۱۳۹۳ هجری شمسی از پوهنتون ایالتی مشیگن ایالات متحده امریکا در رشته منابع طبیعی در چارچوکات انکشاف بین المللی بدست آوردند.

محترم انجینر نجیب الله یمین قبل از نامزد شدن به مقام وزارت فواید عامه، افتخار۲۰ سال تجربه‌ کاری مسلکی و تخصصی را با ادارات داخلی و خارجی به سطح ملی و بین المللی در وزارت احیاء و انکشاف دهات، وزارت انرژی و آب، اداره ملی حفاظت محیط زیست و مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. و بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، ملل متحد، اداره انکشافی همکاریهای آلمان، دارند.

آقای یمین در تصدی ماموریت ۲۰ ساله خویش به افتخارات زیادی از قبیل تقدیر نامه های درجه سوم، دوم و اول و جایزه بین المللی مفتخر گردیده اند.

 محترم انجنیر نجیب الله یمین طی حکم شماره ۱۷۵۵ مورخ ۱۷ میزان سال ۱۳۹۹ از سوی جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت فواید عامه تعیین گردید.

.

1 year ago

.