انجنیر نجیب الله یمین به حیث وزیر فواید عامه از سوی ولسی جرگه رای اعتماد بدست آورد

mopw_admin
Mon, Nov 30 2020 3:13 PM
انجنیر نجیب الله یمین به حیث وزیر فواید عامه از سوی ولسی جرگه رای اعتماد بدست آورد

انجنیر نجیب الله یمین به حیث وزیر فواید عامه از سوی ولسی جرگه رای اعتماد بدست آورد

سایت های مرتبط