اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل مورد ضرورت فواید عامه زون کابل و اداره قوای کار ( لات اول مربوط فواید عامه زون کابل) را  به اساس قرارداد چهارچوبی تحت شماره تشخیصیه MPW/99/G-05/NCB

mopw_admin
logo

Publish Date

Closing Date

موضوع : اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ; وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل مورد ضرورت فواید عامه زون کابل و اداره قوای کار ( لات اول مربوط فواید عامه زون کابل) را  به اساس قرارداد چهارچوبی تحت شماره تشخیصیه MPW/99/G-05/NCB به شرکت خدمات لوژستیکی برج عیاران ، شماره جواز شرکت 50207، آدرس سرک دارلامان  ناحیه 6، کابل- را به قیمت مجموعی حداکثر مبلغ 5,089,500 پنج میلیونو هشتادو نه هزارو پنجصد افغانی و قیمت مجموعی حد اقل مبلغ 3،817،125 سه میلیونو هشتصدو هفده هزارو یکصدو بیست و پنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

یادداشت: گزارش ارزیابی لات دوم مربوط اداره قوای کار از طرف مقام محترم وزارت الی اکنون منظور نگردیده است.

More tenders

Sun, Feb 21 2021 9:33 AM
Background image

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(Consulting Services – Firms Selection)

Country:  Government of Islamic Republic of Afghanistan

Project:    Trans-Hindukush Road . . .

Mon, Feb 08 2021 9:11 AM
Background image

(Request for Bids Works)Construction of Baghlan to Bamyan (B2B) Asphalt Road, Segment-3 (47+040 to 60+760) Baghlan & Bamyan Provincesv

Specific Procurement Notice

Template

Request for Bids

Works

(Without Prequalification)

Employer: Ministry of Public Works

Project: Trans-Hindukush Road Connectivity Project . . .

Tue, Nov 24 2020 8:48 AM
Background image

Invitation to bit: Construction of Harirud Bridge, Approach Roads and River Protection Walls in Herat Province, Afghanistan

Invitation to bit: Construction of Harirud Bridge, Approach Roads and River Protection Walls in Herat Province, Afghanistan


1.    ITB release date: 19NOV2020; (تاریخ اعلان داوطلبی)

2 . . .

Back to tenders

سایت های مرتبط