بر اساس حکم رئیس جمهور سه معین وزارت فوایدعامه به کار اغاز نمودند

mopw_admin
Wed, Dec 23 2020 8:53 AM
بر اساس حکم رئیس جمهور سه معین وزارت فوایدعامه به کار اغاز نمودند

بر اساس حکم رئیس جمهور سه معین وزارت فوایدعامه به کار اغاز نمودند

دوم جدی ۱۳۹۹

ر اساس پیشنهاد وزارت فوایدعامه و منظوری مقام عالی ریاست ج.ا.ا طی حکم شماره ۲۶۱۸ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹محترم انجنیر عبدالقیوم ځاځی به حیث معین تخنیکی، محترم انجنیر پاینده محمد انوری به حیث معین حفظ و مراقبت سرکها با حفظ حقوق کادر علمی و محترم محمد حامد محبی به صفت معین مالی و اداری در بست های مافوق رتبه تقرر حاصل نموده اند که امروز توسط انجنیر نجیب الله یمین وزیر فوایدعامه به کارمندان این وزارت معرفی و به کار آغاز نمودند.

انجنیر نجیب الله یمین در مراسم معرفی سه تن از معینان وزارت فوایدعامه ضمن تبریکی برای آنان گفت که بخاطر آبادی وطن تلاش ورزند و در بلند بردن کیفیت و ظرفیت های کاری همرای وی همکار باشند.

وی با تمرکز روی نقاط ضعف وزارت گفت، سرک های افغانستان بعد از این باید مطابق معیار ها ساخته شود که نسبت به سرک های منطقوی بهتر باشد.

آقای یمین افزود، تشکیل وزارت باید مطابق معیار های روز و جابجا نمودن ظرفیت های بلند ساخته شود

وی بر سپردن کار به اهل آن تاکید نموده گفت، در حال حاضر۶۰ الی ۷۰ فیصد کارمندان وزارت دوازده پاس یا چهاره پاس هستند و یا هم خلاف رشته کار می کنند.

وزیر فوایدعامه گفت که می خواهد وزارت را به یک اداره تخنیکی و معیاری مبدل سازد از همین سبب تعدادی از کارمندان آن تبدیل و شماری هم از وظایف شان برکنار میگردند تا به هدفی که همانا آبادی وطن است نایل آییم .

وزارت فوایدعامه در پلان دارد که در مرحله اول ساختن راه های ملی و در قدم دوم راه های ولایتی و در قدم سوم به ساختن راه های ولسوالی ها تمرکز گردد و توجه بیشتر به ولایت های معطوف خواهد شد که قبلا از نظر افتاده بودند.

سایت های مرتبط