ساختمان لین دوم لات دوم سرک کابل- لوگر ۸۸ فیصد پیشرفت کاری دارد

mopw_admin
Tue, Dec 29 2020 3:14 PM
ساختمان لین دوم لات دوم سرک کابل- لوگر ۸۸ فیصد پیشرفت کاری دارد

ساختمان لین دوم لات دوم سرک کابل- لوگر ۸۸ فیصد پیشرفت کاری دارد

۹ جدی ۱۳۹۹

این سرک ۲۴.۱۵ کیلومتر طول،۱۰ متر عرض که ۷ مترآن عرض موتر رو می باشد، یک پایه پل به طول ۱۰ متر و ۸۹ پایه پلچک دارد، با یک شرکت ساختمانی خصوصی قرار داد شده و از سوی حکومت افغانستان تمویل می شود، تا کنون ۸۸ فیصد پیشرفت کاری دارد که نسبت سردی هوا اسفالت ریزی آن متوقف شده اما کندن کاری و سنگکاری جریان دارد.

پروژه متذکره از مهمترین شاهراه های ملی بوده که ولایات جنوب شرق را به مرکز کشور وصل می سازد، در اتصال منطقوی، کاهش ترافیک، مبدل ساختن ولایت لوگر به زون اقتصادی، رشد زراعت، استخراج معادن، عرضۀ کالای تولید محلی به بازار ها و تجارت جلغوزه و چوب رول مهم و اساسی دارد.

وزارت فوایدعامه - کابل