اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک ترکاری باب و خشکه باب مورد ضرورت کودکستان محل کار وزارت  را  به اساس قرارداد چهارچوبی

mopw_admin
logo

Publish Date

Closing Date

موضوع : اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ; وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک ترکاری باب و خشکه باب مورد ضرورت کودکستان محل کار وزارت  را  به اساس قرارداد چهارچوبی تحت شماره تشخیصیه MPW/1400/G-01/NCB (14 قلم از مجموع 22 قلم را که شامل اقلام شماره 1،2،3،4،8،10،12،14،15،18،19،20،21،22 میگردد) را به شرکت خدمات لوژستیکی کویت استار شماره جواز شرکت 66892، آدرس ناحیه 2 ده افغانان ، کابل- را به قیمت مجموعی حداکثر مبلغ,287،035 دو صدو هشتادو هفت هزارو سی و پنج افغانی  و قیمت مجموعی حد اقل مبلغ 215،276 دو صدو پانزده هزارو دو صدو هفتادو شش  افغانی و (8 قلم از مجموع 22 قلم که شامل اقلام شماره 5،6،7،9،11،13،16،17 میگردد) را به شرکت خدمات لوژستیکی نوید میرام زوی ، شماره جواز شرکت D-58709، آدرس ناحیه 12 ارزان قیمت ، کابل- را به قیمت مجموعی حداکثر مبلغ 309،558 سه صدو نه هزارو پنجصدو پنجاه و هشت افغانی و قیمت مجموعی حد اقل مبلغ 232،169 دو صدو سی و دو هزارو یکصدو شصت و نه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Sun, Feb 21 2021 9:33 AM
Background image

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(Consulting Services – Firms Selection)

Country:  Government of Islamic Republic of Afghanistan

Project:    Trans-Hindukush Road . . .

Mon, Feb 08 2021 9:11 AM
Background image

(Request for Bids Works)Construction of Baghlan to Bamyan (B2B) Asphalt Road, Segment-3 (47+040 to 60+760) Baghlan & Bamyan Provincesv

Specific Procurement Notice

Template

Request for Bids

Works

(Without Prequalification)

Employer: Ministry of Public Works

Project: Trans-Hindukush Road Connectivity Project . . .

Back to tenders