قرارداد سه پروژه انکشافی وزارت فوایدعامه لغو گردید

mopw_admin
فسخ قرارداد

Publish Date

Closing Date

اطلاعیه!
قرارداد سه پروژه انکشافی وزارت فوایدعامه لغو گردید

قرارداد پروژه های ( سرک کره تاز ولایت کاپیسا به طول ۱۱.۱۷ کیلومتر، سرک خوشی الی محمد آغه ولایت لوگر به طول ۲۶.۵ کیلومتر و سرک ترینکوت الی شاه ولی کوت ولایت کندهار به طول ۲۴ کیلومتر) به دلیل ناتوانی شرکت های در تطبیق پروژه ها لغو گردیده است.
وزارت فوایدعامه متعهد به تطبیق پروژه ها به وقت و زمان معین آن می باشد، تا سهولت های ترانسپورتی به هموطنان عزیز  فراهم شود.
 از اینکه تطبیق پروژه های یاد شده برای باشندگان ولایات متذکره نهایت مهم و با اهمیت می باشند و از طرف دیگر مردم می خواهند این پروژه ها تطبیق و عملی شود، حکومت افغانستان مصمم است تا پروژه های فوق ذکر را با اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی که یک شرکت دولتی میباشد؛ قرارداد و کار شان دو باره آغاز گردد.

More tenders

Sun, Feb 21 2021 9:33 AM
Background image

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(Consulting Services – Firms Selection)

Country:  Government of Islamic Republic of Afghanistan

Project:    Trans-Hindukush Road . . .

Mon, Feb 08 2021 9:11 AM
Background image

(Request for Bids Works)Construction of Baghlan to Bamyan (B2B) Asphalt Road, Segment-3 (47+040 to 60+760) Baghlan & Bamyan Provincesv

Specific Procurement Notice

Template

Request for Bids

Works

(Without Prequalification)

Employer: Ministry of Public Works

Project: Trans-Hindukush Road Connectivity Project . . .

Back to tenders