وضعیت عمومی سرک ها و شاهراه های کشور

ashraf_admin
Sat, Aug 27 2022 4:46 PM
وضعیت عمومی سرک ها و شاهراه های کشور

بر اساس گزارش ریاست های ولایتی وزارت فواید عامه، وضعیت عمومی سرک ها وشاهراه های کشور قرار ذیل است:

نورستان: سرک نورستان غربی و شرقی دراثر سیلاب های اخیر بروی ترافیک مسدود شده است، پاک کاری آن توسط تیم تخنیکی و ماشینری ریاست فواید عامه آن ولایت جریان دارد.

زابل: سرک ولسوالی شینکی که از اثر تخریب یک پایه پل مسدود شده است، اکنون با نصب یک پایه پل استحکامی کار ابتدایی آن آغاز شده است.

پنجشیر: از اثر جاری شدن سیلاب ها، سرک حصه اول ولسوالی دره در ساحه پشغور بروی ترافیک مسدود شده بود اکنون کاربازگشایی آن از سوی ریاست فواید عامه آن ولایت جریان دارد و راه به شکل اضطراری بروی وسایط بلند باز است.

غزنی:  شاهراه کابل- قندهار که در منطقه لونو پمپ ولسوالی قره باغ ولایت غزنی از اثر جاری شدن سیلاب مسدود شده بود، در نتیجه تلاش تیم تخنیکی وماشینری ریاست فواید عامه آن ولایت بروی ترافیک باز شده است.

پروان: شاهراه کابل - بامیان بر اثر سیلاب های اخیر در ولسوالی های سیاگرد و شینواری این ولایت بروی ترافیک مسدود شده بود اکنون کار پاک کاری آن ازسوی ریاست فواید عامه آن ولایت جریان دارد.

لغمان: سرک مهترلام – نیلوات که در اثر سیلاب های اخیر تخریب شده بود که توسط تیم تخنیکی وماشینری ریاست فواید عامه آن ولایت  پاک کاری و بشکل موقت ترمیم ګردیده است.

همچنان در ولایات میدان ورگ، خوست، کنر و بامیان پاک کار مسیر ها و ترمیم سرک های که در اثر سیلاب های اخیر تخریب گردیده است جریان دارد.

وزارت فوایدعامه از تمام دریوران و مسافرین می خواهد که هنگام عبور از مسیرهای سیلاب زده قوانین ترافیکی را مراعات کرده و از احتیاط کامل کار بگیرند.

دفترمطبوعاتی وزارت فواید عامه

.

4 months ago

.

Latest news

Tue, Jul 27 2021 1:35 PM
Background image

Maintenance of 6.98 km part of Kabul-Kandahar highway completed

Zabul: Ministry of Public Works announced the periodic maintenance and rebuilding of a 6.98-kilometer long road in the Shajoi district of Zabul province, which is a part of the Kabul. . .

Tue, Jul 27 2021 1:09 PM
Background image

Daikundi: The urban roads of Nili City reach 73% progress

The 8.8 km long and 14 meters wide urban roads project in Nili city, the capital of Daikundi province, is underway and has reached 73% of physical progress, so far.

According to the. . .

BACK TO NEWS