پروژه اعمار سرک از دو سرکه دنی الی سکندریه (زېړه کنده) از نقطه ۰ الی ۱۴+۱۰۹.۷۷ کیلومتر (فرش اسفالت) ولسوالی ځاځی میدان ولایت خوست

mopw_admin
logo

Publish Date

Closing Date

اعلان دعوت برای داوطلبی

نهاد تدارکاتی: اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت فواید عامه

تمویل کننده: دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

نام پروژه:  پروژه اعمار سرک از دو سرکه دنی الی سکندریه (زېړه کنده) از نقطه ۰+۰۰۰ الی ۱۴+۱۰۹.۷۷ کیلومتر (فرش اسفالت) ولسوالی ځاځی میدان ولایت خوست

نمبر تشخیصیه: MoPW(NRA)/1400/W-76/NCB  

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

مؤرخ  11 دلو 1399ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

مبلغ تضمین آفر مبلغ تضمین آفر 13,000,000 سیزده میلیون افغانی می باشد..

جلسه قبل از داوطلبی

آدرس: ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، معاونیت مسلکی، ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها، ناحیه دوم، پشتونستان وات، کابل-افغانستان.

تاریخ جلسه: 24 جدی 1399

ساعت: 10:00 قبل از ظهر

آدرس برای تسلیمی  آفر

آدرس: اتاق کنفرانس ها، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشایی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، پشتونستان وات، کابل - افغانستان

قابل توجه: سکرتریت آفرگشایی

آدرس الکترونیکی:   Bfs-npa@npa.gov.af

شماره تماس: 020 292 6290

نوت: درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

ویب سایت جهت دریافت آفر  داوطلبان میتوانند  اسناد داوطلبی  پروژه مذکور را از ویب سایت  www.ageops.net بدست آورند.

 

 

Attention: Mohammadi Mohammadi 
Address: National Procurement Authority (NPA), Pashtunistan Watt Square, Distracts II, Kabul City, Afghanistan.
Telephone: +93 (0)20 292 62 76
Electronic mail address: mohammadi.mohammadi@npa.gov.af
Copy to:  adel.rassouly@npa.gov.af , zubair.majeed@npa.gov.af