اعمار 22 کیلومتر سرک در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار در دو لات

mopw_admin

Publish Date

Closing Date

عنوان پروژه:اعمار 22 کیلومتر سرک در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار در دو لات

 

اداره تدارکات ملی به نماینده گی ازوزارت ترانسپورت- اداره ملی سرکها از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی

لات اول: اعمارسرک عمومی کندهار - هرات الی ولسوالی خاکریز بخش اول لات اول از نقطه 000+0 الی 000+11 کیلومتر، فرش اسفالت،ولایت کندهار،زون جنوب

لات دوم:اعمار سرک عمومی کندهار - هرات الی ولسوالی خاکریز بخش اول لات دوم از نقطه 000+11 الی 620+22 کیلومتر، فرش اسفالت،ولایت کندهار، زون جنوب.که دارای نمبر تشخیصیه: MOPW(NRA)/99/W-6623 می باشد، اشتراک نموده وآفرهای سربسته خویش رامطابق شرایط شرطنامه،طبق قانون وطرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعدازنشراعلان ارائه نمایند.

وصول شرطنامه از: ویب سایتwww.npa.gov.af  اداره تدارکات ملی.

بدست آورده. و تسلیمی آفرها الی تاریخ 9 میزان1399 ساعت 10:00 قبل ازظهرساعت 10:00 قبل ازظهر که آخرین میعاد ضربالاجل تسلیمی آفرها میباشد، صورت می گیرد.

آفرهای دیررسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر: تضمین آفر بشکل بانک گرنتی برای لات اول : 6,000,000 افغانی و برای لات دوم : 5,000,000 افغانی صرف تضمین بانکی قابل تطبیق میباشد.

زمان آفرگشائی: 9 میزان 1399ساعت 10:00 قبل ازظهر.

آدرس:  اداره امور ج ا ا، اداره تدارکات ملی،سکرتریت آفرگشایی،منزلاول، تعمیر اداره تدارکات ملی،اتاق کنفرانس

نوت: در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد و جلسه قبل از داو طلبی بتاریخ  25سنبله 1399 ساعت 10 قبل از ظهر ، از طریق Google - Meet  صورت می گیرد.

More tenders

Thu, Aug 13 2020 10:23 AM
Background image

Request for Bids (Construction of Herat to Chesht-e-Sharif Highway from Ch. (35+000-65+000) Km)

Request for Bids

Works

(Two-Envelope Bidding Process)

Employer: Ministry of Transport (MOT)

Project: Rehabilitation of (East-West Corridor REWCOR) from Herat to Chesht-e-Sharif Road . . .

Back to tenders