اطلاع عام تصمیم اعطای قرارداد

ashraf_admin
اطلاع عام تصمیم اعطای قرارداد

 به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود, وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه سه باب ساختمان تعمیر کنترول سیستم ترازوها در ولایات (پکتیکا، خوست دو باب)، دارای نمبر تشخیصیه MOPW/1401/W-003/NCB، را با شرکت ساختمانی و سرکسازی خوست چلینجردارنده شماره جواز  D-28140 قیمت مجموعی(4,158,853) چهار میلیون و یکصدو پنجاه و هشت هزارو هشتصدو پنجاه و سه افغانی، پروژه دو باب تعمیر کنترول سیستم ترازو ها در ولایات (کنر و ننگرهار) دارای نمبر تشخیصیه MOPW/1401/W-004/NCB،را با عامر ساختمانی او لوجستکی شرکت دارنده شماره جواز  D-02-195به قیمت مجموعی(3,025,143.88) سه میلیون و بیست و پنج هزارو یکصدو چهلو سه اعشاریه هشت هشت افغانی و پروژه چهار باب تعمیر کنترول سیستم ترازو ها در ولایات (بدخشان، تخار، کندز و تغلان) دارای نمبر تشخیصیه MOPW/1401/W-005/NCB،را شرکت ساختمانی و سرکسازی یوسف مهمند دارنده شماره جواز  D-43832به قیمت مجموعی(6,501,900) شش میلیون و پنجصدو یک هزارو نوصد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۳ - ۱۴:۲۶
Background image

آگهی!

 

هفته سوم اسد

پنج شنبه، ۱۳ هم اسد ۱۴۰۱

پلان تطبیقی امتحان الکترونیکی شماری از بست های اعلان شده وزارت فواید عامه از روز شنبه هفته آینده تاریخ ۱۵ هم اسد الی تاریخ ۲۰ ماه اسد  سال . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ - ۱۵:۵۵
Background image

اطلاع عام تصمیم اعطای قرارداد

 به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود, وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه سه باب ساختمان تعمیر کنترول سیستم ترازوها در ولایات (پکتیکا، . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۶ - ۱۴:۹
Background image

فهرست منابع مطالعه برای بست های تخنیکی مسلکی وزارت فوایدعامه

فهرست منابع مطالعه برای بست های تخنیکی مسلکی وزارت فوایدعامه 

بازگشت به اطلاعیه ها