همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۲:۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی اعمار شش باب تعمیرات مساجد با ملحقات آن در مسیر سرک شاهراه عمومی کابل-کندهار

اعمار شش باب تعمیرات مساجد با ملحقات آن در مسیر سرک شاهراه عمومی کابل-کندهار تحت شش لات؛

به منظور تطبیق حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (29) شورای وزیران، وزارت فواید . . .

شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ - ۱۳:۳۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

تهیه و تدارک 89 قلم قرطاسیه ورنگ باب مورد ضرورت ریاست اداری وخدمات بابت سال مالی 1402 به اساس قرارداد بالمقطع.

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۵ - ۱۲:۴۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه (خدمات برف پاکی زمستانِ ولایت( پنجشیر)

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (خدمات برف پاکی زمستانِ ولایت(پنجشیر) به طول (76.6)کیلومتر مورد ضرورت ریاست محترم نقاط آسیپ پذیر و . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۵ - ۹:۳۴
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک دونوع تیل دیزل وپطرول

تهیه و تدارک دونوع تیل دیزل وپطرول مورد ضرورت ریاست تنظیم ترانسپورت ومیخانیکی بابت سال مالی 1402 به اساس قرارداد بالمقطع. که توزیع آن از طریق یکی از تانک های تیل همجوار وزارت صورت گیرد

. . .
یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۴ - ۱۵:۴۷
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه (خدمات برف پاکی زمستانِ ولایت( دایکندی)

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (خدمات برف پاکی زمستانِ ولایت( دایکندی) به طول (267)کیلومتر مورد ضرورت ریاست محترم نقاط آسیپ پذیر و . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۴ - ۱۵:۴۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه (خدمات برف پاکی زمستانِ ولایت( نورستان)

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (خدمات برف پاکی زمستانِ ولایت( نورستان) به طول (100)کیلومتر مورد ضرورت ریاست محترم نقاط آسیپ پذیر و . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۴ - ۱۵:۴۳
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه (خدمات برف پاکی زمستانِ ولایت( میدان وردک)

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (خدمات برف پاکی زمستانِ ولایت( میدان وردک) به طول (224)کیلومتر مورد ضرورت ریاست محترم نقاط آسیپ پذیر . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۴ - ۱۵:۴۰
Background image

تعدیل شرطنامه خدمات برف پاکی ولایت ( غور)

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (خدمات برف پاکی زمستانِ ولایت( غور) به طول (432)کیلومتر مورد ضرورت ریاست محترم نقاط آسیپ پذیر و حالت . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۴ - ۱۵:۳۸
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه (خدمات برف پاکی زمستانِ ولایت( غزنی)

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (خدمات برف پاکی زمستانِ ولایت( غزنی) به طول (356)کیلومتر مورد ضرورت ریاست محترم نقاط آسیپ پذیر و حالت . . .

Pagination

6 months 1 week ago

.