اعلان دعوت به داوطلبی:

ashraf_admin
 اعلان دعوت به داوطلبی:

Publish Date

Closing Date

اعلان دعوت به داوطلبی: بدین وسیله به اطلاع همه داوطلبان/سرمایه گذاران علاقمند در پروژه ترمیم اساسی سرک شاهراه عمومی کابل-کندهار که قبلاً طی (5) لات به اعلان داوطلبی سپرده شده بود، رسانیده می شود اینکه داوطلبی لات های ذیل الی تاریخ 27 شعبان 1444 مطابق29حوت1401 ه ش تمدید گردیده است. 1- پروژه ترمیم سرک از پیشکنده الی بازار قلات "لات سوم" 2- پروژه ترمیم سرک از قلات الی شهر صفا "لات چهارم" 3- پروژه ترمیم سرک از شهر صفا الی مانجه" لات پنجم" داوطلبان می توانند که اشتراک نموده، درخواست ها و آفر های سربسته خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه بعد از نشر این اعلان الی آخرین روز ضرب الاجل تسلیمی آفرها به وزارت فوایدعامه ارایه نمایند. قابل ذکر است که برای هر پروژه" هریک از لات ها" بصورت جداگانه آفر ارایه می شود و داوطلبان که توانایی، ظرفیت و قابلیت بیشتر در بخش سرک و معدن داشته باشند می توانند که برای بیشتر از یک لات و یا همه لات ها اشتراک و بصورت جداگانه آفر ارایه نمایند. بازدید ساحه، تحلیل ارقام و احجام ترمیمات سرک توسط داوطلبان حتمی بوده، قرارداد و پرداخت ها به اساس قیمت فی واحد می باشد. آدرس حصول شرطنامه: شرطنامه را ذریعه فلش/میموری از وزارت فواید عامه واقع سرک پلچرخی مقابل مرکز تعلیمی وزارت دفاع ملی، کابل بدست اورده و تسلیمی آفر ها بتاریخ (۲۷ /۰۸/۱۴۴۴) که ساعت آفر گشایی هر پروژه در شرطنامه مربوطه آن درج میباشد، صورت میگیرد . آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد. زمان و مکان آفرگشایی: (۲۷/۰۸/۱۴۴۴ هـ ق مطابق 29 حوت1401 روز دوشنبه ساعت 10بجه قبل از ظهر در سالن جلسات ریاست تدارکات می باشد". نوت: درصورتیکه تاریخ ۲۷/۸/۱۴۴۴ هـ ق سال جاری بطور غیر مترقبه از طرف امارت اسلامی افغانستان رخصتی اعلان گردد جلسه آفرگشایی پروژه های متذکره روز بعد کاری در همان ساعت و مکان مندرج مکتوب هذا برگزار میگردد.

.

5 months 2 weeks ago

.

.
aa

More tenders

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۱۰:۲۷
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی:

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان/سرمایه گذاران علاقمند که توانایی مالی، ماشینری و تجهیزات، پرسونل تخنیکی و فنی،ظرفیت، قابلیت و مهارت های تخنیکی، فنی و مسلکی داشته باشند و شرایط مندرج . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۹:۲۹
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی:

اعلان دعوت به داوطلبی: بدین وسیله به اطلاع همه داوطلبان/سرمایه گذاران علاقمند در پروژه ترمیم اساسی سرک شاهراه عمومی کابل-کندهار که قبلاً طی (5) لات به اعلان داوطلبی سپرده شده بود، . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ - ۲۰:۱۴
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی ۳۰ کیلومتر شاهراه سالنگ‌ها

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان/سرمایه گذاران علاقمند که توانایی مالی، ماشینری و تجهیزات، پرسونل تخنیکی و فنی،ظرفیت، قابلیت و مهارت های تخنیکی، فنی و مسلکی داشته باشند و شرایط مندرج . . .

Back to tenders