برنامه ملی راه سازی روستایی (NRAP)

برنامه ملی راه سازی روستایی

برنامه ملی راه سازی روستایی یا NRAP یکی از برنامه های مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که از سال ۱۳۸۱ بدین سو در راستای بازسازی و نو سازی سرک ها  و پل ها در روستا های کشور گام های سودمند بر داشته است و از حمایت خاص دولت و روستا نیشنان کشور برخوردار است.

این برنامه که در روستا های  ۳۴ ولایت کشور  مصروف خدمت است در همآهنگی وزارت مالیه به کمک حکومت افغانستان، مالی بانک جهانی ، کشور ایتالیا و اتحادیه اروپا توسط وزارت فواید عامه  تطبیق می گردد.

برنامه ملی راه سازی ورستایی با در نظر داشت اصول کاری اش که همانا توصل،کیفیت و دوام است همواره کوشش نموده است تا خدمات شایسته را به روستا نیشینان کشور انجام دهد تا باشد که مردم افغان را از مشکلات مواصلاتی و دور بودن خدمات اولیه رهایی دهد.

برنامه ملی راه سازی روستایی  برای روستا نیشینان بیکار زمینه کاری را در پروژه های ساختمانی نیز فراهم می نماید و مردم را از مشکلات اقتصادی رهایی می دهد، این برنامه تا الحال بیشتر  از 17 هزار کیلومتر سرک ، 15،520  متر پل، را در 34 ولایت کشور اعمار و به بهره برداری سپرده است و 7،890 کیلو متر سرک را تحت پوشش حفظ و مراقبت قرارداده است که با تکمیل این پروژه ها و 21 میلیون روز فرصت کاری  را برای روستانشینان فراهم نموده است.

 

دیدگاه برنامه:

ارتقای امنیت انسانی و رشد اقتصادی عادلانه  و اتصال مناطق دور دست به مراکز شهر ها و خدمات اولیه.

 

اهداف برنامه:

فراهم نمودن دسترسی روستايان به خدمات اوليـه زندگی از طريق وصل نمودن راه های روستايی در همه فصول سال

ايجاد زمينه كاری با استفاده از منابع بشری و سكتور های خصوصی در همه امورات

بلند بردن ظرفيت كاری مردم و سكتور های خصوصی در ساخت و نگهداری راه های مواصلاتی

 

وظایف برنامه:

اعمار سرک های درجه دوم و درجه سوم

اعمار پل ها

حفظ و مراقبت سرک ها

صلاحیت های کاری در چوکات وزارت فواید عامه:

پلانگذاری پروژه های انکشافی

سروی و دیزاین پروژه های انکشافی

تطبیق و مدیریت قرارداد های پروژه های انکشافی

مدیریت مالی پروژه های انکشافی.

سایر صلاحیت هاییکه از طرف مقامات به برنامه سپرده میشود.

حکومت و مردم:

برنامه ملی راه سازی روستایی متعهد به تطبیق تمامی پروژه هایی که حکومت به مردم تعهد نموده و شامل سند بودجه است،  میباشد.

رول و مسئولیت ها:

اعمار سرک های درجه دوم و درجه سوم

اعمار پل ها

حفظ و مراقبت سرک ها

منابع زیربنایی:

برنامه ملی راه سازی روستایی از آغاز فعالیت الی ختم سال مالی 1399 از منابع  مختلف از جمله WB ، ARTF ، EC ، DFID ، JSDF ، USAID تمویل مالی می گردیدو از آغاز سال مالی 1400 تنها از بودجه انکشافی حکومت افغانستان تمویل میگردد.