وزارت فوایدعامه در سال مالی ۱۳۹۹، ۶۸۰ کیلومتر سرک را اعمار و ترمیم نموده است

mopw_admin
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۹:۶
وزارت فوایدعامه در سال مالی ۱۳۹۹، ۶۸۰ کیلومتر سرک را اعمار و ترمیم نموده است

وزارت فوایدعامه در سال مالی ۱۳۹۹، ۶۸۰ کیلومتر سرک را اعمار و ترمیم نموده است

۹ دلو ۱۳۹۹

وزارت فوایدعامه گزارش کاری سال گذشته مالی را در برنامه حسابدهی دولت به ملت امروز پنج شنبه ارایه کرد.

انجنیر نجیب الله یمین وزیر فوایدعامه در این کنفرانس گفت، وزارت فوایدعامه در بخش زیربنای سرک مسوولیت سنگین دارد و در سال مالی گذشته، ۶۸۰ کیلومتر سرک اسفالتی و جغلی اعمار و ساختمان شده که از این میان ۲۴۱ کیلومتر سرک اسفالت، ۹۹۰۲۵ کیلومتر سرک جغلی و ۱۴۵۳ متر پل می باشد و نیز ۳۴۰ کیلومتر سرک ترمیم شده است.

وزیر فوایدعامه گفت: بر مبارزه علیه فساد، آوردن اصلاحات اساسی و بنیادی و اصل تخصص و تخنیکی سازی وزارت توجه جدی صورت گرفته است که بزودی نتیجه مثبت خواهد داشت.

وزیر فوایدعامه افزود، حدود ۱۱۰۰ بست در بخش های سروی، دیزاین، ساختمان سرکها و پل ها به زودی به اعلان سپرده می شود که با جذب شدن این افراد، کدرهای کشور که دارای تحصیلات عالی هستند صاحب وظیفه شده و و وزارت فوایدعامه تخصصی و مسلکی می گردد.

آقای یمین گفت، بعد از ارزیابی معلوم شد که حدود ۷۰ فیصد کارمندان این وزارت تا صنف ۱۲ و ۱۴ تحصیل داشتند و ۶۵ فیصد شان اشخاصی بودند که خلاف رشته انجنیری کار می کردند.

وی تصریح کرد، مصرف نشدن بودجه، فساد و تکمیل نشدن پروژه ها به وقت معین آن، موجویت همین افراد در وزارت بود که به جای آنها افراد مسلکی متخصص به کار گماشته خواهد شد.

وی گفت برای فعلا از فرصت های موجود استفاده می شود تا انجنیران مسلکی و کارا گماشته شوند و در دراز مدت کار روی ایجاد انستیتوت تخصصی که بتواند سطح دانش تخنیکی انجینران افغان را در بخش های دیزاین مسایل تخنیکی مطابق معیار های جهانی بلند ببرد جریان دارد.

وزیر فوایدعامه گفت: شمار دقیق از طول سرکها فعلاً در دسترس نیست و پیدا کردن آن نیز مشکل است و کار روی سیستمی که تمام معلومات سرکها از قبیل طول، عرض، نوعیت و معلومات مهم در آن درج باشد آغاز گردیده است.

در ادامه کنفرانس انجنیر عبدالقیوم ځاځی معین تخنیکی وزارت فوایدعامه گفت: مطابق سند بودجه این وزارت در سال مالی ۱۳۹۹ به تعداد ۸۰ پروژه انکشافی داشت که از این میان ۲۶ پروژه در سطح کشور تکمیل و به بهره برداری سپرده شده و ۵۴ پروژه دیگر تحت کار قرار دارد که حدود ۱٫۲ میلیون روز کاری ایجاد نموده است.

وی افزود: در آینده در بخش های مختلف وزارت اصلاحات به میان خواهد آمد و از سوی دیگر بالای کیفیت ساختمان سرک ها مطابق معیارهای منطقوی توجه جدی صورت می گیرد.

در ادامه کنفرانس حسابدهی دولت به ملت محمد حامد محبی معین مالی و اداری در مورد بودجه وزارت فوایدعامه معلومات ارایه نموده گفت، این وزارت در سال مالی ۱۳۹۹ بیتشر از ۲۲ میلیارد افغانی بودجه عادی و انکشافی داشت که از آن جمله مبلغ بیشتر ۱۶.۶ میلیارد افغانی بودجه انکشافی را تشکیل می داد که جمعاً بودجه انکشافی و عادی نزدیک به ۱۷ میلیارد افغانی مصرف گردیده که ۷۶.۵۷ فیصد می شود.

وی افزود، برای سال مالی ۱۴۰۰ این وزارت مبلغ ۲۴ میلیارد افغانی بودجه عادی، انکشافی که شامل اختیاری و غیر اختیاری می شود پلان و از وزارت مالیه درخواست نموده است.

وی تصریح کرد، کار روی تشکیل جدید وزارت جریان دارد که در روز های آینده برای رییس جمهور کشور ارایه میشود، در چوکات اصلاحات اداری بالای سیستم های دیجیتالی کار آغاز شده تا شرکت های قراردادی از طریق سیستم پرداخت های شان را بدست بیاورند و با وزارت هم در تماس باشند .

متعاقبا انجنیر پاینده محمد انوری معین حفظ و مراقبت سرکها گفت: وزارت فوایدعامه بر علاوه اینکه مسوولیت اعمار و ساختمان سرکها و شاهراه را در کشور به عهده دارد، حفظ و مراقبت سرکها بخشی دیگر از مسوولیت های این وزارت میباشد که در مجموع در سال مالی ۱۳۹۹ ۳۴۰ کیلومتر سرک ترمیم شده است.

وی افزود، قسمت های تخریب شده سرکها مشخص شده است و بخاطر ترمیم و یا اعمار مجدد آنها پلان و برنامه های اساسی روی دست است.

معین حفظ و مراقبت سرکها گفت، بخاطر جلوگیری از تخریب سرکها و کنترول وزن شماری از ترازو ها در بعضی مسیر ها فعال میباشد و در بعضی مناطق بخاطر نا امنی و دلایل دیگر غیر فعال میباشند تلاش داریم تا دوباره فعال شوند.

وی افزود، سرکها در پنج بخش که شامل پروژه های ترمیماتی، حفظ و مراقبت زمستانی، تدابیر برای نقاط آسیب پذیر و پاسخ اضطراری، جلوگیری پیش از وقت سرکها حفظ و مراقبت می شوند که به منظور جلوگیری از تخریب‌، مقرره کنترول وزن و ابعاد وسایط نقلیه باربری بلند تناژ و نصب ترازو ها در شاهراه های کشور میباشد، پلان است تا تمام ترازو ها دیجیتلی گردد و از مرکز وزارت کنترول شوند.

وزارت فوایدعامه برای مبدل شدن افغانستان به چهار راه ترانزیت منطقه فعلاً کار روی قسمت های از دهلیز شرق – غرب و شمال – جنوب و بخاطر تشخیص کمپنی ها و اعمار شاهراه های دیگر مانند کندهار – هرات و تورغندی- تورخم که یکی شاهراه بزرگ میباشد و ۱۳ ولایت را باهم وصل می سازد جریان دارد.

رهبری وزارت فوایدعامه از تمام رسانه های کشور تقاضا می نماید تا در قسمت آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد با وزارت فوایدعامه همکاری نمایند.

 

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ۱۱:۱
Background image

وزارت فوایدعامه در سال مالی ۱۳۹۹، ۲۶ پروژه را تکمیل نموده است.

وزارت فوایدعامه در سال مالی  ۱۳۹۹، ۲۶ پروژه را تکمیل نموده است

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ۱۰:۴۱
Background image

دست آوردهای وزارت فوایدعامه در سال مالی ۱۳۹۹

دست آوردهای وزارت فوایدعامه در سال مالی ۱۳۹۹

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ - ۹:۳۰
Background image

در مسیر آبادی

در مسیر آبادی

BACK TO NEWS

سایت های مرتبط