همه اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۳ - ۱۴:۴۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی  مورد ضرورت ریاست حفظ و . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۳ - ۱۲:۳۲
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه 7 باب ساختمان تعمیر کنترول سیستم ترازو ها در ولایات . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۵ - ۱۵:۳۳
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه 7 باب ساختمان تعمیر کنترول سیستم ترازو ها در ولایات . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۵ - ۱۴:۴۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه تهیه و تدارک روغنیات مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۵ - ۱۴:۴۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ و . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۵ - ۱۴:۴۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه تهیه و تدارک گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۵ - ۱۲:۱۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه تهیه و تدارک تایر، چاین وبطری مورد ضرورت ریاست حفظ و . . .

شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۲ - ۱۸:۳۱
Background image

گزارش دست آورد های یک ساله وزارت فوایدعامه

فعالیت ها و دست آورد های یک ساله وزارت فوایدعامه

وزارت فوایدعامه یکی از وزارت های سکتوری افغانستان می باشد که در قسمت عملی کردن اهداف و پالیسی امارت اسلامی افغانستان در بخش تطبیق . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳ - ۱۳:۳۲
Background image

اطلاعیه

تقسم اوقات امتحان الکترونیکی بست تخنیکی و مسلکی وزارت فوایدعامه هفته دوم اسد

Pagination

.

13 hours ago

.

.