د اطلاع رسونې مرجع

 

د اطلاع رسونې استازي

اطلاع رسونې مرکزي استازی اړیکه  
د ولایاتو د اطلاع رسونې استازي اړیکې   

فورمې

د اطلاعاتو غوښتنې فورم د فورم ډانلوډ  
د شکایت فورم د فورم ډانلوډ  
د اطلاعاتو غوښتني آنلاین فورم انلاین فورم  
شکایتونو ته د رسېدنې آنلاین فورمې فورم  

قوانین او میکانیزمونه

دټولګټو وزارت ادارې او اطلاع رسونې ته د عامه لاس رسي میکانیزم میکانیزم  
د اطلاع رسونې غوښتنوته د ځواب ورکولو لپاره د اطلاعاتو او عامه اړیکو کورنی میکانیزم میکانیزم  
اطلاعاتو ته د نه لاس رسي په پار شیکایتونو ته د رسیدنې کړنلاره کړنلاره  
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون دانلود قانون  

راپورونه

اطلاعاتو  لاسرسي کمیسیون لپاره راپور دراپور لیدل