اعلان دعوت به داوطلبی

ashraf_admin
اعلان دعوت به داوطلبی

Publish Date

Closing Date

وزارت فواید عامه، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا پروسه داوطلبی {پروژه دیزاین بلت سرک مرکز لوگر الی بابوس.- شولک، دوغآباد- الوزی و سرک قلعه امیر دره تنگی ولایت میدان وردک لات اول بطول 17.472 کیلومتر} اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه بل احجام و لایحه وظایف پروژه  را از آمریت تدارکات ساختمانی و خدمات مشورتی، ریاست تدارکات این وزارت بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت{10:00} قبل از ظهر مورخ 20/3/1403 به ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه، واقع ملالی وات، سرک وزارت داخله اسبق، جوار اداره ملی احصائیه و معلومات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت گرنتی بانک مبلغ(9,600,000) افغانی بوده و جلسه آفر گشایی  به تاریخ 20/03/1403 ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار جلسات ریاست دفتر منزل سوم تعمیر وزارت تدویر میگردد.

1 year ago

.

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲ - ۱۳:۴۲
Background image

تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها تحت دو لات به اساس قرارداد چهارچوبی (مشروط به منظوری بودجه)

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها تحت دولات ( مشروط به منظوری بودجه ) . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲ - ۱۳:۳۵
Background image

پروژه (تهیه و تدارک مواد چرب کننده و روغنیات مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها بابت سال مالی 1403 به اساس قرار داد بالمقطع مشروط به منظوری بودجه).

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (تهیه و تدارک مواد چرب کننده و روغنیات مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها  بابت سال مالی 3140 به . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲ - ۱۳:۳۱
Background image

پروژه (تهیه و تدارک ادویه جات و ملزمات طبی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها بابت سال مالی 1403 به اساس قرار داد بالمقطع مشروط به منظوری بودجه).

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (تهیه و تدارک ادویه جات و ملزمات طبی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها بابت سال مالی 1403 به اساس . . .

Back to tenders