همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰ - ۱۰:۳۹
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها بابت سال 1402 به اساس قرار داد چهارچوب

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (تهیه وتدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها بابت سال 1402.) که دارای نمبر تشخصیهMO . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰ - ۹:۲۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ( تهیه و تدارک 10 قلم روغنیات و مواد چرب کننده  مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها بابت سال 1402).

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (تهیه و تدارک 10 قلم روغنیات و مواد چرب کننده  مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها بابت سال 1402.) . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱ - ۹:۵۱
Background image

 اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمان مجدد پل نوی کلی واقع مسیر شاهراه عمومی کابل-کندهار

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان مجدد پل نوی کلی واقع مسیر شاهراه عمومی کابل-کندهار، دارای نمبر تشخیصیه  MOPW/1402/W-005/NCBا . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱ - ۹:۴۹
Background image

 اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمان مجدد پل ساحه عظمت واقع مسیر شاهراه عمومی کابل-کندهار

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان مجدد پل ساحه عظمت واقع مسیر شاهراه عمومی کابل-کندهار، دارای نمبر تشخیصیه  MOPW/1402/W-008 . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱ - ۹:۴۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه ساختمان مجدد پل سنگرمانده واقع مسیر شاهراه عمومی کابل-کندهار

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان مجدد پل سنگرمانده واقع مسیر شاهراه عمومی کابل-کندهار، دارای نمبر تشخیصیه  MOPW/1402/W-007 . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱ - ۹:۴۴
Background image

 اعلان دعوت به داوطلبیپروژه ساختمان مجدد پل زاره نورک واقع مسیر شاهراه عمومی کابل-کندهار

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان مجدد پل زاره نورک واقع مسیر شاهراه عمومی کابل-کندهار، دارای نمبر تشخیصیه  MOPW/1402/W-006 . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱ - ۹:۳۰
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی  پروژه ساختمان مجدد وایه تخریب شده پل حسن کاریز واقع مسیر شاهراه عمومی کابل-کندهار

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ساختمان مجدد پل وایه تخریب شده پل حسن کاریز واقع مسیر شاهراه عمومی کابل-کندهار، دارای نمبر تشخیصیه   . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۷ - ۸:۲۸
Background image

تمدید اعلان دعوت به داوطلبی

 

وزارت فواید عامه میعاد داوطلبی پروژه ذیل را الی مدت (10) یوم تمدید نموده و از تمام داوطلبان/سرمایه گذاران علاقمند که  توانایی مالی، ماشینری و تجهیزات، پرسونل تخنیکی و فنی،ظرفیت، . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۱۰:۲۷
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی:

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان/سرمایه گذاران علاقمند که توانایی مالی، ماشینری و تجهیزات، پرسونل تخنیکی و فنی،ظرفیت، قابلیت و مهارت های تخنیکی، فنی و مسلکی داشته باشند و شرایط مندرج . . .

Pagination

2 weeks ago

.