گالری رسانه

د ټولګټو وزارت سرپرست او نوماند وزیر د ننګرهار له والي سره وکتل

د ټولګټو وزارت سرپرست او نوماند وزیر معرفي شو

سرپرست و نامزد وزیر وزارت فوایدعامه معرفی گردید

ساختمان سرک فیض آباد الی لایبه ولایت بدخشان ۷۵ فیصد پیشرفت کاری دارد

Topics published in the last week

The construction of Armalak-al- Aman Road in Herat province has 96 percent completed. More details in the video report

کار ترمیم شاهراه هرات – اسلام قلعه جریان دارد

موضوعات نشر شده در یک هفته گذشته

سرک ولسوالي ينگي قلعه الی چاه آب ولایت تخار

بهسود پل تر عبدالخېل سړک

Second Line of Kabul-Parwan

لات دوم سپین بولدک ولایت کندهار

سرک فیض آباد بهارک ولایت بدخشان

لات دوم سپین بولدک ولایت کندهار

لین دوم کابل- پروان

بهسود پل تر عبدالخېل سړک

Pagination