گالری رسانه

سرک ولسوالي ينگي قلعه الی چاه آب ولایت تخار

نشست سه جانبه سکتور ترانسپورت میان افغانستان ازبکستان و ایران برگزار گردید

تطبیق پروژه های انکشافی در ولایات کمتر انکشاف یافته از اولویت های کاری ماست

د ټولګټو وزارت سرپرست د کاپيسا والي سره وکتل

کار اعمار و ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به ارزش بیشتر از ۶۰۵ میلیون افغانی جریان دارد

Pagination