اعلان دعوت به داوطلبی پروژه های برف پاکی زمستانی سال 1400

ashraf_admin

Publish Date

Closing Date

وزارت فوایدعامه از تمام داوطلبان علاقمند و محلی دعوت می نماید تا در پروسه های داوطلبی پروژه های برف پاکی ولایات( پنجشیر، دایکندی،تخار، بامیان، بلخ و غزنی ) مطابق شرایط شرطنامه بعد از نشر الی ختم اعلان آفر های سربسته خویش را ارائه نمایند.

آدرس وصول شرطنامه: هر داوطلب می تواند که شرطنامه  ولایت مربوطه را از سایت وزارت فوایدعامه، ریاست فوایدعامه ولایت مربوط، ریاست حفظ و مراقبت سرکها و ریاست نقاط آسیب پذیر از طریق فلش یا میموری دریافت نماید.

زمان آفرگشایی: ساعت :10:00 قبل از ظهر، دو شبنه مؤرخ 1/قوس/1400

آدرس:  سالن جلسات اداره THRCP منزل دوم، سرک پلچرخی مقابل مرکز تعلیمی وزارت دفاع ملی، وزارت فواید عامه کابل.

تضمین آفر و توانمندی مالی :  مقدار تضمین آفر و توانمندی مالی برای هر پروژه مطابق شرطنامه قرار ذیل است که تضمین آفر ( بصورت تضمین بانکی، پول نقد ویا اسناد بهادار) اخذ می گردد.

  1.  تضمین آفر برای پروژه برف پاکی ولایت پنجشیر  (48,000) افغانی.          توانمندی مالی:  (480,000) چهارصدوهشتاد هزار افغانی.
  2.  تضمین آفر برای پروژه برف پاکی ولایت دایکندی(150,000) افغانی.       توانمندی مالی:  (800,000) هشت صد هزار افغانی
  3. تضمین آفر برای پروژه برف پاکی ولایت تخار  ( 10,000) افغانی.                        توانمندی مالی: (60,000) شصت هزار افغانی
  4. تضمین آفر برای پروژه برف پاکی ولایت بامیان (100,000) افغانی.          توانمندی مالی: (750,000) هفتصدوپنجاه هزار  افغانی.
  5. تضمین آفر برای پروژه برف پاکی ولایت بلخ مبلغ ( 20,000) افغانی.        توانمندی مالی: (150,000) یکصدو پنجاه هزار افغانی
  6. تضمین آفر برای پروژه برف پاکی ولایت غزنی (120,000) افغانی.           توانمندی مالی: (700,000) هفتصد هزار افغانی.

 هر داوطلب با ارائه اسناد تضمین آفر، توانمندی مالی و ماشینری میتواند که برای داوطلبی یک یا چند ولایت مطابق  شرطنامه اشتراک نماید.

نوت: 1- اگر کدام تفاوت میان متن اعلان و متن شرطنامه موجود باشد، متن شرطنامه مدار اعتبار است.

  2- در صورت عدم پذیرش اشتباه محاسبوی، رد نامه قبولی آفر، امتناع از آوردن تضمین حسن اجرا کار، تبانی وفساد در پروسه، ارائه معلومات غلط ویا جعل و تزویر در اسناد؛  تضمین آفر داوطلب مربوطه ضبط گردیده و اصولاً برخورد صورت می گیرد.

شماره های ارتباطی برای تماس: 0700700946 / 0747075652/ 0744326688

Documents

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه های برف پاکی زمستانی سال 1400
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه های برف پاکی زمستانی سال 1400
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه های برف پاکی زمستانی سال 1400
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه های برف پاکی زمستانی سال 1400
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه های برف پاکی زمستانی سال 1400
اعلان دعوت به داوطلبی پروژه های برف پاکی زمستانی سال 1400

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۵ - ۱۵:۴۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک مواداعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی.

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (تهیه و تدراک مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها) که دارای نمبر تشخصیهMOPW/1401/G-07 . . .

شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۵ - ۱۴:۴۷
Background image

تهیه و تدارک تیل مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (تهیه و تدراک تیل مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها) که دارای نمبر تشخصیهMOPW/1401/G-06/NCB  میب . . .

شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۵ - ۱۴:۲۷
Background image

تهیه و تدارک گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی

وزارت فواید عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (تهیه و تدراک گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها) که دارای نمبر تشخصیهMOPW/1401/G-05/NCB  می . . .

Back to tenders