معینیت تخنیکی

زندگی‌نامه معین:

 زندگی‌نامه مختصر مولوی عبدالکریم فاتح ﻣﻌﯾن تخنیکی


ریاست‌های مربوطه:

ریاست مدیریت پروژه ها

ریاست سروی و دیزاین

ریاست تضمین کیفیت پروژه ها

ریاست لابراتوارها

 

2 weeks 1 day ago

.