تفاهم‌نامه‌های ایجاد انستیتوت ملی سرکسازی و انستیتوت ملی خط آهن به امضا رسید

mopw_admin
شنبه ۱۳۹۹/۶/۸ - ۱۲:۵۵
تفاهم‌نامه‌های ایجاد انستیتوت ملی سرکسازی و انستیتوت ملی خط آهن به امضا رسید

تفاهم‌نامه‌های ایجاد انستیتوت ملی سرکسازی و انستیتوت ملی خط آهن به امضا رسید

تفاهم‌نامه‌های ایجاد انستیتوت ملی سرکسازی و انستیتوت ملی خط آهن میان محمد یما شمس رئیس عمومی اداره مستقل خط آهن افغانستان و سرپرست وزارت فواید عامه و بانو ندیمه سحر رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جهت تقویت همکاری‌ها و ایجاد انستیتوت‌، جهت انکشاف نیروی انسانی این دو سکتور به امضا رسید.

محمدیما شمس، رئیس اداره مستقل خط آهن افغانستان و سرپرست وزارت فوایدعامه، امضای این تفاهم نامه ها را گام مهم در راستای آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان سکتور‌ خط آهن و سرکسازی کشور عنوان نموده افزود، وظایف و مسوولیت‌های طرف‌ها در این تفاهم نامه ها واضح و مشخص می باشد.

آقای شمس بیان داشت، ایجاد انستیتوت‌های یاد شده، از یک‌سو زمینه کسب آموزش، تجربه و کاریابی در سکتور خط آهن و سرکسازی را مساعد می‌کند از سوی دیگر، بودجه‌ای که برای آموزش کارمندان اداره خط آهن در خارج از کشور هزینه می‌شد، در داخل کشور به مصرف می‌رسد و در قسـمت سرمایه های ملی صرفه جویی صورت گیرد.

وی تصریح کرد براساس قانون خط آهن افغانستان، این اداره مکلف به ایجاد انستیتوت خط آهن شده است و تاکنون شمار زیادی از کارمند اداره خط آهن افغانستان برای سپری کردن دوره‌های آموزش مسلکی و کسب تجارب به کشورهای بیرونی فرستاده شده‌اند و اکنون هم شماری از کارمندان اداره مستقل خط آهن در مقطع لیسانس در کشور اوزبیکستان مصروف تحصیل می باشند.

ندیمه سحر، رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، تفاهم‌نامه‌های ایجاد «انستیتوت ملی خط آهن» و «انستیوت ملی سرک‌سازی» را فرصتی برای ارتقای ظرفیت و سطح تحصیلی کارمندان این دو سکتور، فرا گرفتن دوره های کارآموزی و کاریابی برای فارغان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی و تقویت همکاری و اشتراک تجارب میان ادارات سه‌گانه، دانست.

وی افزود، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برنامه‌های مشخصی را برای ارتقای ظرفیت مسلکی سکتورها براساس نیازمندی‌ها، روی دست گرفته و قرار است کمیته‌ای مشترک ادارات سه گانه در پیوند به ایجاد انستیتوت‌های یاد شده، نصاب تحصیلی، استخدام استادان و دانش‌آموزان مطابق استندردها پذیرفته شده، کار نمایند.

هدف از امضاء این تفاهمنامه ها؛ ایجاد فرصت های معین ارتقای ظرفیت سویـه تحصیلی منسوبین طرفین، ایجاد و تأسیس انستیتوت ملی سرکسازی در چارچوب اداره تعلیمات تخنیکی و مسلـکی و ایجــاد و تأســیس انستـیتوت خط آهن افغانســتان مطابق قانون خط آهن در چـارچـوب اداره خـط آهــن و هـمچـنان تقـویه همکاری های سه جانبه می باشد.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۹/۶/۸ - ۱۲:۵۵
Background image

تفاهم‌نامه‌های ایجاد انستیتوت ملی سرکسازی و انستیتوت ملی خط آهن به امضا رسید

تفاهم‌نامه‌های ایجاد انستیتوت ملی سرکسازی و انستیتوت ملی خط آهن به امضا رسید

تفاهم‌نامه‌های ایجاد انستیتوت ملی سرکسازی و انستیتوت ملی خط آهن میان محمد یما شمس رئیس عمومی اداره مستقل خط. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱ - ۱۲:۷
Background image

کار اعمار و ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به ارزش بیشتر از ۶۰۵ میلیون افغانی جریان دارد

کار اعمار و ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به ارزش بیشتر از ۶۰۵ میلیون افغانی جریان دارد

پروژه سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شامل چهار بخش (کله حود، جورغل، خارج دره غچولان). . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱ - ۱۱:۳۰
Background image

ساختمان سرک هجرت کلی ولایت ننگرهار ۱۷ فیصد پیشرفت کاری دارد

ساختمان سرک هجرت کلی ولایت ننگرهار ۱۷ فیصد پیشرفت کاری دارد

این پروژه به قیمت بیشتر از۱۸۵ میلیون افغانی با یک شرکت ساختمانی و سرک سازی خصوصی قرار داد شده که در دو بخش اعمار و ساختمان. . .

BACK TO NEWS