ساختمان سرک یکاولنگ-دره صوف ۲۷ فیصد پیشرفت کاری دارد

mopw_admin
شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۵ - ۱۵:۱۳
ساختمان سرک یکاولنگ-دره صوف ۲۷ فیصد پیشرفت کاری دارد

ساختمان سرک یکاولنگ-دره صوف ۲۷ فیصد پیشرفت کاری دارد

این سرک از ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان و ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان عبور می نماید، دارای ۱۸۳.۶کیلومتر طول، ۷ متر خط عبوری، ۳ متر شانه های اسفالتی در دو طرف سرک، ۲۴۳ پایه پل و ۳۸۹ پایه پلچک می باشد، به قیمت بیشتر از ۲۰۴میلیون دالر آمریکایی با یک شرکت ساختمانی خصوصی قرار داد و در دو لین اعمار و ساختمان می شود که تا کنون ۲۷ فیصد پیشرفت کاری دارد.

پروژه متذکره از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل میگردد که با تکمیل شدن آن باشندگان مناطق ده بهبود، کوته، چهار ده، بینمنگ، دهن تور، حسنی، زیرکی، سر ولنگ و مرکز دره صوف مستفید می شوند.

سرک یکاولنگ – دره صوف، یک بخشی از دهلیز شمال- جنوب است که در رشد اقتصاد افغانستان رول مهم داشته، تسهیلات بیشتر و سیستم ترانسپورتی بهتر را برای انتقال تولیدات زراعتی فراهم می سازد، تطبیق آن باعث ایجاد فرصت های کاری برای تعدادی از باشندگان مسیر سرک شده است.

وزارت فوایدعامه – کابل

۱۱ قوس ۱۳۹۹

 

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ۱۱:۱
Background image

وزارت فوایدعامه در سال مالی ۱۳۹۹، ۲۶ پروژه را تکمیل نموده است.

وزارت فوایدعامه در سال مالی  ۱۳۹۹، ۲۶ پروژه را تکمیل نموده است

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ۱۰:۴۱
Background image

دست آوردهای وزارت فوایدعامه در سال مالی ۱۳۹۹

دست آوردهای وزارت فوایدعامه در سال مالی ۱۳۹۹

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ - ۹:۳۰
Background image

در مسیر آبادی

در مسیر آبادی

BACK TO NEWS

سایت های مرتبط