ساختمان لات اول سرک هرات – چشت شریف ۳۰ فیصد پیشرفت کاری دارد

mopw_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ - ۹:۴۳
ساختمان لات اول سرک هرات – چشت شریف ۳۰ فیصد پیشرفت کاری دارد

ساختمان لات اول سرک هرات – چشت شریف ۳۰ فیصد پیشرفت کاری دارد

لات اول سرک هرات- چشت شریف ۳۵ کیلومتر طول، ۷.۳ متر عرض عمومی، ۲.۵ متر عرض شانه ها، ۲۹۴۰ متر جویچه ها و ۶۰۰ متر دیوار های استنادی دارد به قیمت بیشتر از ۲۳ میلیون دالر امریکایی با یک شرکت ساختمانی ترکی قرارداد گردیده که تا کنون ۳۰ فیصد پیشرفت کاری دارد.

این سرک بخشی از دهلیز شرق- غرب می باشد که با ساخت آن قسمتی از این دهلیز حیاتی تکمیل میگردد، باعث فراهم سازی تسهیلات ترانسپورتی می شود، عامل انکشاف و پیشرفت ولسوالی های شرق ولایت هرات می باشد و در انکشاف زیربنایی و انتقال سنگ مرمر ولسوالی چشت شریف نقش اساسی دارد.

قابل ذکر است که سرک هرات – چشت شریف به طول مجموعی۱۵۵ كيلومتر به پنج بخش تقسيم گرديده، لات اول ۳۵ كيلومتر و چهار لات ديگر آن هر لات ۳۰ كيلومتر طول دارد.

وزارت فوایدعامه – کابل

۱۱عقرب ۱۳۹۹

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ۱۱:۱
Background image

وزارت فوایدعامه در سال مالی ۱۳۹۹، ۲۶ پروژه را تکمیل نموده است.

وزارت فوایدعامه در سال مالی  ۱۳۹۹، ۲۶ پروژه را تکمیل نموده است

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ۱۰:۴۱
Background image

دست آوردهای وزارت فوایدعامه در سال مالی ۱۳۹۹

دست آوردهای وزارت فوایدعامه در سال مالی ۱۳۹۹

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ - ۹:۳۰
Background image

در مسیر آبادی

در مسیر آبادی

BACK TO NEWS

سایت های مرتبط