متن بیانیه و خلاصه برنامه های محترم انجنیر نجیب الله یمین سرپرست و نامزد وزیر وزارت فوایدعامه

mopw_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۹ - ۲۰:۱۶
Minister

متن بیانیه و خلاصه برنامه های محترم انجنیر نجیب الله یمین سرپرست و نامزد وزیر وزارت فوایدعامه

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

سُبْحانَکَ لا عِلْمَ لَنا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّکَ أَنْتَ الْعَليمُ الْحَکيم

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا.

جلالتمآب محترم رییس صاحب ولسی جرگه، اعضای محترم هیئت اداری و نمایند گان با عزت و منتخب ملت معزز افغانستان: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

در نخست جا دارد که از حسن اعتماد جلالتمآب رییس صاحب ج.ا.ا. جهت معرفی ام منحیث نامزد وزیر فواید عامه از صمیم قلب تشکری نمایم. و نیز از فرصت که شما نماینده های ملت جهت ارایه برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت ام جهت بهبود وضعیت فعلی وزارت فوایدعامه و تبدیلی آن به یک وزارت خود کفای سکتوری که جوابگوی انکشافات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور باشد برایم مساعد ساختید اظهار سپاس و امتنان نمایم.

برنامه های پلان شده با درنظرداشت محتوای کاری این وزارت در بخش های اساسی ذیل خلاصه می گردد:

1. ترتیب و تطبیق پلانهای زیربناهای ترانسپورتی.

با درنظرداشت موقعیت جغرافیایی کشور، نیاز مبرم برای رشد اقتصادی، بسترسازی لازم برای وسعت تجارت منطقه یی و بین المللی، وصل نمودن ولایات کشور بخصوص ولایات و ولسوالی های محروم از سرک با همدیگر و شبکه ملی سرکها و تبدیل نمودن کشور به یک چهار راه واقعی ترانسپورتی و ترانزیتی در منطقه و پلان های انکشاف سکتور زیربناهای ترانسپورتی را به دو بخش عمده و اساسی ملی و منطقه یی تقسیم و ذیلاً تفصیل خلص آنها ارایه میگردد:

الف: پلانگذاری ملی و تطبیق عملی آن :

1)ترتیب (تجدید یا انکشاف) ماستر پلان اتصال ملی تا زمینه سازی برای اتصال منطقوی گردد.

2)انکشاف شبکه سرکها به ولایات که تا فعلاً فاقد سرکهای بزرگ بوده و وصل نمودن آن هابه سرکهای حلقوی کشور.

3) بهبود وضعیت فعلی سرکهای ملی که ولایات ستراتیژیک و پر جمعیت را با مرکز و همدیگر وصل می‌نمایند.

4) بهبود شبکه فعلی و یا احیای مجدد شبکه سرکها برای اتصال معادن، مناطق زراعتی، بنادر و سایر مناطق که باعث ازدیاد عواید در کشور میگردد.

5) ایجاد هماهنگی لازم با وزارت های ترانسپورت، تجارت و مالیه در عرصه ساخت و عصری سازی بنادر خشک چندین مودله و فراهم آوری تسهیلات مالی و تخنیکی بلاعوض از منابع مختلف بین المللی.

6) ساخت محل های استراحت، ستیشن های کنترول وزن و ابعاد وسایط نقلیه باربری و سایر تسهیلات لازم قبول شده منطقوی در مسیر شاهراه های بزرگ کشور.

7) ترمیم و یا اعمار سرکهای ملی و ستراتیژیک کشور که طی چندین سال پسین در وضعیت بد قرار دارند مانند ترمیم تونل فعلی سالنگ، اعمار تونل جدید سالنگ، ترمیم سرک کابل - قندهار، تکمیل نمودن بخش های باقیمانده سرک حلقوی کشور بخصوص سرکهای حلقوی بادغیس و دهلیز های زميني شمال و جنوب که ولایات مرکزی را با هم وصل میکند، آغاز و تکمیل نمودن سرک حلقوی شهر کابل، ترمیم و یا اعمار سرکهای که ولایات کشور را به سرکها حلقوی وصل می‌نماید، ترمیم سرکهای که شهرهای بزرگ ولایات کشور را با کشور های منطقه وصل مینماید، اتصال ولسوالی ها و مناطق دور افتاده ای کشور به سرک های ولایتی، قابل تذکر است که دراین عرصه توجه بیشتر به ولایات و ولسوالی های صورت میگیرد که در دو دهه گذشته به آن توجه کمتر و یا هیچ توجه صورت نگرفته است.

ب: پلانگذاری منطقه یی و تطبیق عملی آن :

1) بسترسازی جهت تطبیق ماسترپلان های منطقه یی و همچنان ترمیم و یا اعمار دهلیزهای ترانزیتی و تجارتی منطقه یی در روشنایی با مشخصات تخنیکی کنوانسیون ها، برنامه ها، و مجتمع های بین المللی و منطقه یی مانند، تیر (TIR)، آی آر یو (IRU)، کریک (CAREC)، (UN-ESCAP) که افغانستان عضویت آنرا دارد.

2) جامع سازی و طی مراحل قوانین، مقررات و لوایح در همخوانی با قوانین منطقه یی و بین المللی تا زمینه برای تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در کشور مساعد گردد.

3) ساخت تیر پارک ها، محل های استراحت، ستیشن های کنترول وزن و ابعاد وسایط نقلیه باربری و سایر تسهیلات لازم در مسیر دهلیزهای ترانزیتی و تجارتی منطقه یی که از کشور عبور می‌ نماید تا توانسته باشیم عواید حاصله آنها را به خزانه ملی کشور بسیج نماییم.

4) موثر سازی مشارکت افغانستان در کنوانسیون ها، برنامه ها، و مجتمع های بین المللی و منطقه یی و اخذ نفع اعظمی از آنها برای منافع علیای کشور.

5) زمینه سازی برای دخیل ساختن سکتور خصوصی کشور در عرصه های اعمار و ترمیم دهلیزهای ترانزیتی و تجارتی منطقه یی.

2. مدیریت سرکها و تاسیسات مربوط آنها:

1) ایجاد یک سیستم جامع ملی برای ثبت و مدیریت دارایی های سرکها و تاسیسات مربوط آن و همچنان تسریع ثبت سرکها و تاسیسات آنها منحیث سرمایه ملی کشور در وزارت فواید عامه.

2) اولویت بندی اعمار و حفظ و مراقبت سرکها به اساس اهمیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و منافع ملی کشور.

3) تدوین پلان های کارا و موثر برای حفظ و مراقبت سرکها به سطح ملی و زمینه سازی جهت اشتراک مردم و سکتور خصوصی کشور.

3. اعمار و ترمیم زیر بناهای ترانسپورتی:

1) تطبیق ستراتیژی مرحله یی اعمار سرکها. درینصورت زمینه بیشتر و بهتر برای دخیل سازی شرکت های داخلی بزرگ، متوسط و کوچک و همچنان مردم محل ایجاد میگردد (یعنی بدنه سرک در مرحله اول توسط مردم محل و یا شرکت های کوچک و طبقات سرک در مرحله دوم توسط شرکت های متوسط و بزرگ داخلی اعمار میگیرد).

2) ایجاد سیستم زنجیره یی برای تهیه و مدیر یت مواد ساختمانی (قیر، سمنت، ...) برای اعمار طبقات سرک و قطعات پیش ساخته کانکریتی برای اعمار پل ها و پلچک ها تا قیمت اعمار و ترمیم فی کیلومتر طول سرک کاهش یابد.

3) ایجاد سیستم درجه بندی بهتر و کارا (کنسرسیوم) برای شرکت های داخلی که مصروف اعمار سرکها و زیربناهای آن در کشور است تا توانسته باشیم صنعت سرکسازی را از معطلی زیاد جهت طی مراحل پروسه تدارکات بیرون برده و شرکت های بیشتر داخلی را در این عرصه دخیل سازیم.

4) زمینه سازی بهتر و بیشتر برای سهیم سا ختن مردم و شرکت های کوچک محلی در عرصه های اعمار زیربنا های ترانسپورتی در سطح کشور و ولایات.

4 .حفظ و مراقبت سرک ها:

1) توجه جدی به حفظ و مراقبت سرکها و تاسیسات مربوطه آنها در مشارکت با مردم و سکتور خصوصی کشور تا سرمایه گذاری تقریباً ده میلیارد دالری کشور در این عرصه به وجه احسن حفظ گردد.

2) دخالت مثمر مردم محل و شرکت های کوچک داخلی در حفظ و مراقبت سرکها .

3) تشویق سکتور خصوصی برای حفظ و مراقبت سرکها و ایجاد میکانیزم مشارکت خصوصی و عامه جهت جمع آوری عواید.

4) ایجاد ستراتیژی برای شیوه های کار در بدل پول و سایر روش های موثر دیگر در عرصه حفظ و مراقبت سرکها برای اعتماد سازی مردم و تامین امنیت بیشترسرک ها، به ويژه در مناطق دوردست و نا امن کشور.

5) ایجاد سیستم شبکه ملی نظارت و ارزیابی حفاظت سرک ها (نماینده های مردم، خبر رسانی به موقع و رول مردم و سکتور خصوصی).

6) ایجاد سیستم کنترول وزن و ابعاد وسایط نقلیه باربری بلند تناژ و نظارت جدی از نحوه کارکرد آنها با درنظرداشت ستراتیژی سهیم ساختن مردم، دولت و سکتور خصوصی.

7) ایجاد سیستم حفظ و مراقبت پیشگیرانه سرک ها و زیربناهای آن توسط ستراتیژی سهیم ساختن مردم محل، دولت و سکتور خصوصی.

5. ترتیب رهنما و ستندرد های دیزاین برای سرکها و زیربناهای آن:

1) راه اندازی برنامه های تخنیکی و منظم به منظور افزایش عمر مفیده سرکها و کاهش هزینه ساخت و ساز آنها.

2) تدوین و عیار سازی معیار ها، ستندرد ها، کتاب مشخصات تخنیکی و رهنمود های ملی برای دیزاین و اعمار سرکها در مطابقت به شرایط اقتصادی و اقلیمی کشور.

3) تدوین و تعدیل پالیسی ها و معیارهای مصئونیت جاده و ترافیک و عیار سازی مقررات و قوانین موجود در این عرصه.

4) توجه به توافقات در مورد معیارها و ارزیابی های محیط زیستی، اجتماعی و جندر در عرصه اعمار زیربنا های ترانسپورتی.

6. تدوین و تطبیق سیاست/ستراتیژی ملی اشتغال زایی :

1) طرح برنامه و یا ماسترپلان ملی دهلیز های سبز در امتداد شاهراه های بزرگ کشور که زمینه سازی برای جذب منابع مالی بودیجه های بین المللی و جهانی محیط زیستی را فراهم نموده و در نتیجه باعث کاریابی ملی و محلی، رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست درکشور گردد.

2) تطبیق ستراتیژی اعمار مرحله یی سرک ها به این شیوه، شرکت های کوچک داخلی و مردم محل در اعمار سرکها سهیم گردیده، در نتیجه قیمت اعمار زیربناهای ترانسپورتی پایین آمده، زمینه سازی بیشتر برای جذب سکتور خصوصی داخلی در ساخت و ساز سرکها میگردد. و همچنان زمینه سازی بهتر برای استعمال منابع ملی و نیروی بشری کشور میشود که در نتیجه باعث اشتغال زایی در سطح کشور میگردد.

3) مدیریت بهتر و آماده گی لازم در مقابل سیلابها و تهدیدات طبیعی که سبب تخریب سرک ها و زیربناهای آن میگردد بخصوص در نظر گرفتن تهدیدات ناشی از تغیر اقلیم در مشخصات و نورم های تخنیکی و منوال های ساختمانی ملی.

4) نامگذاری هفته ملی حفاظت و اهمیت سرک ها و راه های عام جهت جلب توجه به حفاظت آنها و ساختمانها مرتبط و بلند بردن آگاهی عامه جهت اهمیت دهی زیربناهای ترانسپورت اعم از سرک ها، پل ها، جاده ها و ....

7. مدیریت و کنترول کیفیت حین دیزاین، اعمار و ترمیم زیربناهای ترانسپورتی کشور:

1) ایجاد سیستم و میکانیزم مشترک (بیشتر شرکت ها و منابع انسانی تخصصی داخلی و حین ضرورت شرکت های خارجی) سکتور خصوصی، دولت و مراجع بین المللی جهت نظارت از کیفیت و ارزیابی پروژه ها، پروسه های سروی، دیزاین، اسناد تدارکاتی و مالی پروژه ها.

2) کنترول و محوفرهنگ قرار داد های دست سه و چهار که باعث پایین آمدن کیفیت کار گردیده است.

3) معیاری سازی و مدیریت بهتر لابراتوار ملی و سایر لابراتوار های سکتور خصوصی جهت کنترول کیفیت مواد ساختمانی.

4) ایجاد سیستم برقی آنلاین برای ایجاد تسهیلات و شفافیت لازم جهت نظارت و مدیریت کنترول کیفیت پروژه ها.

8. مدیریت بهتر منابع مالی، تنظیم و تطبیق پروژه ها:

1) استفاده ممکن و موثر از مواد ساختمانی، منابع مالی و بشری و مکانیزم های محلی در تکنالوژی ساخت و ساز اجزای سرکها و ساختمان های مرتبط آنها (مشارکت مردم، دولت و سکتور خصوصی)

2) توجه بیشتر جهت جلب سرمایه گذاری و میلان منابع خارجی در تمویل انکشاف سکتور زیربناهای ترانسپورت کشور.

3) توجه جدی به تقلیل بخشیدن فساد و عوامل آنها در پروژه های بودیجه اختیاری و غیر اختیاری.

4) تدوین طرزالعمل مقید برای طی مراحل اسناد مالی، استملاک، تدارکات و اسناد محیط زیست پروژه ها.

5) توجه جدی جهت جلب بودیجه از صندوق های مالی محیط زیستی بین المللی و جهانی مانند صندوق جهانی تغیر اقلیم.

9. ریفورم و اصلاحات بنیادی در وزارت فواید عامه:

1) تدوین لایحه وظایف مشخص، مرتبط واقعبینانه و جوابگو و استوار به مسلکی سازی وزارت فواید عامه0

2) عیار سازی تشکیلات موجود جهت استخدام اشخاص متخصص و با تجربه و جلوگیری از تورم تشکیلاتی.

3) مدیریت و اصلاح بهتر واحد های تطبیقی پروژه ها (PMO and PIU) و ایجاد سیستم مدیریت بهتر پورتفولیو وزارت که توسط منابع بین المللی تمویل می گردد.

4) بهتر سازی سیستم مدیریت ارقام و معلومات (دیتابیس) و توجه به بکار گیری آنها در مورد اجراآت، پلانگذاری و تطبیق پروژه ها و شریک سازی گراف پیشرفت کاری آنها با وکلا و مردم.

5) تدوین ستراتیژی جدید و طویل المدت برای وزارت در روشنایی نیازمندی های داخلی و ستراتیژی های منطقه یی. تعین هدف، دورنما و استقامت مشخص کاری برای این وزارت.

6) ایجاد تصدی سروی و دیزاین پروژه های زیربنا ی ترانسپورتی. این تصدی وسیله ایست جهت متکی سازی ترانسپورت کشور به کدر های متخصص ملی. این پروسه راهیست برای خود کفایی وزارت در اثر جذب بودیجه های هنگفت که فعلاً جهت دیزاین پروژه ها به کشورها و منابع خارجی داده میشود.

7) تقویت و تداوم برنامه راه سازی روستایی ( (NRAPدر محدوده کاری وزارت فواید عامه و انتقال تدریجی این پرگرام به مرکز و ولایات کشور.

8) گزارش دهی به موقع و همه جانبه به دولت و شورای ملی کشور جهت نظارت بهتر از تطبیق پروژه های ملی و محلی.

9) جا بجا سازی انجینران متخصص سرک و پل در وزارت با در نظر داشت اصل شایسته سالاری و تعادل بین ولایات و اقوام کشور.

10) ایجاد میکانیزم منظم جهت سهیم سازی شورای ملی و نماینده های مردم در ولسی جرگه در تطبیق پروژه ها و مدیریت مسایل اجتماعی و تشریک مساعی در این عرصه و ایجاد هماهنگی بین این وزارت و قوه مقننه کشور.

10. ارتقای ظرفیت متداوم و همه جانبه مبتنی بر جنسيت اجتماعی.

1) ایجاد ستراتیژی و پروگرام های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت در بخش های تخنیکی، مالی، اداری ، مدیریتی، تدارکاتی و اجتماعی پروژه ها.

2) همکاری و هماهنگی در عرصه اصلاح کریکولم تدریسی پوهنتون ها مربوط به انجنیری زیربناهای ترانسپورتی و جذب سیستماتیک محصلین پوهنتون ها در بخش های عملی سرک سازی و پروژه سازی.

3) توجه جدی به تحقیقات علمی در بخش های زیر بنا های ترانسپورتی کشور در هماهنگی با پوهنتون ها ومراکز تحقیقاتی.

4) ایجاد انستیتیوت زیربنا های ترانسپورتی جهت ارتقا ی ظرفیت انجنیران در وزارت فواید عامه.

5) ایجاد سیستم های مصوونیت در سرک ها مطابق معیار های ملی و بین المللی.

11. سرعت بخشیدن به اعمار اقتصادی سرک های ولایتی و محلی

1) زمینه سازی برای قرارداد های بین الدول جهت خریداری قیر و توزیع آن به ولایات کشور جهت فراهم آوری زمینه خوب کاری نسبت اقتصادی بودن سرک ها و زمینه سازی به شرکت های خصوصی محلی و شغل زدایی محلی.

2) ایجاد روحیه حس کلی مالکیت پروژه ها جهت حفاظت بهتر آنها توسط مردم محل.

3) جلب کمک های بلا عوض منابع مالی ملی و بین المللی جهت رسیدن به این هدف.

نماینده های با عزت ملت عظیم افغانستان! اجازه دهید که بار دگر از زمینه سازی جهت ارایه و شریک سازی مختصر برنامه های وزارت فواید عامه از شما تشکری و اظهار سپاس نموده و از حسن اعتماد رای شما از قبل تشکری نمایم. اعتماد شما بالای من زمینه کاملا تطبیق برنامه های یاد شده را مساعد ساخته و باعث تقویت، اصلاح و اساس بنیادی انکشاف زیربنا های مرتبط به ترانسپورت کشور گردیده که در نتیجه مردم عزیز افغانستان از مزایای اقتصادی، مصونیت جاده و دسترسی به تسهیلات لازم صحت و معارف معیاری بهره مند گردیده و موکلین تان مشکور رای اعتماد تان خواهند گردید.

 

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۸ - ۱۳:۱۲
Background image

وزیر فواید عامه با نماینده مردم و شماری از بزرگان ولایت کندهار در مورد بازسازی پل های تخریب شده ارغنداب گفتگو نمود

انجنیر نجیب الله یمین وزیر فواید عامه با خلیل الله مجاهد، نماینده مردم کندهار در ولسی جرگه در حالیکه شماری از بزرگان قومی آن ولایت نیز حضور داشتند، در رابطه به بازسازی پل های ویران شده. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۸ - ۱۱:۲۴
Background image

وزیر فواید عامه با اعضای ولسی جرگه در مورد اعمار و ساختمان بعضی سرک ها ملاقات نمود

انجنیر نجیب الله یمین وزیر فواید عامه در دفتر کار اش با اسدالله شهباز نماینده مردم بغلان در ولسی جرگه و رسول خان کوچی، نماینده حوزه کوچی ها در حالیکه مامور احمدزی، خالد اسد، ضیاالدین. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۷ - ۱۳:۲۱
Background image

وزارت فواید عامه کارکنان ترازو های بلند تناژ در مسیر شاهراه ها را به اتهام فساد و بی کفایتی از وظایف شان برکنار نمود

انجنیر نجیب الله یمین وزیر فواید عامه پس از شکایات پی هم اتحادیه های ترانسپورتی و باربری، رانندگان و مردم از مامورین ترازو ها، یک هیئت تحقیق را منصوب نمود که نتیجه تحقیق هیئت منجر به. . .

BACK TO NEWS