اعلامیه های بستهنمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۵ - ۱۰:۴۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد برف پاکی ولایت لوگر

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه خدمات برف پاکی ولایت لوگر بابت سال 1402 به اساس . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۵ - ۱۰:۴۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد برف پاکی ولایت دایکندی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه پروژه خدمات برف پاکی ولایت دایکندی به طول(267)کیلو متر . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۵ - ۱۰:۳۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد برف پاکی ولایت پکتیا

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه خدمات برف پاکی زمستان ولایت پکتیا شامل 7 مسیر بطول . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۵ - ۱۰:۲۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد برف پاکی ولایت میدان وردک

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه خدمات برف پاکی ولایت میدان وردک بابت سال 1402 به اساس . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۵ - ۱۰:۲۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ولایت نورستان

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه خدمات برف پاکی ولایت نورستان بابت سال 1402 به اساس . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۲۰ - ۱۱:۱۸
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرار داد

وزارت فوایدعامه درنظر دارد قرار داد پروژه حفظ و مراقبت سرکها بابت خدمات برفپاکی زمستان ولایت پکتیکا شامل 11 مسیر به طول 369 کیلومتر را به اساس فی واحد تحت شماره تشخیصیه MOPW/1402/NC-31 . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۲۰ - ۱۱:۱۵
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرار داد

وزارت فوایدعامه درنظر دارد قرار داد پروژه حفظ و مراقبت سرکها بابت خدمات برفپاکی زمستان ولایت پکتیکا شامل 11 مسیر به طول 369 کیلومتر را به اساس فی واحد تحت شماره تشخیصیه MOPW/1402/NC-31 . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۶ - ۱۲:۵۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ولایت غور

وزارت فواید عامه در نظر دارد  قرارداد پروژه خدمات برف پاکی ولایت غور به طول(432)کیلو متر مورد ضرورت ریاست نقاط آسیپ پذیر و حالت اضطرار بابت سال مالی 1402 را  به اساس قرارداد فی واحد تحت . . .

9 months ago

.