گالری رسانه

د پکتیکا ولایت له زرغون ښار څخه تر وازه خوا د لومړي لاټ لومړي فاز سړک د جوړولو کار ۵۴ سلنه بشپړ شوی

ساختمان فاز دوم لات اول سرک زرغون شهر الی وازه خوا ولایت پکتیکا ۵۴ فیصد پیشرفت کاری دارد

د کابل ــ لوګر دوهم لاټ سړک د جوړولو کار۸۴ سلنه بشپړ شوی

ساختمان لین دوم لات دوم سرک کابل- لوگر بیشتر از ۸۴ فیصد پیشرفت کاری دارد

د ارملک ــ لامان سړک د دوهمې برخې رغنیزې چارې بشپړي او نیږدي راتلونکې کې به ګټي اخیستني ته وسپارل شي

کار اعمار و ساختمان بخش دوم سرک ارملک – لامان عنقریب تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد

د جوزجان ولایت د شبرغان ښار حلقوي سړک د جوړولو کار ۴۷ سلنه مخته تللی

ساختمان سرک حلقوی شهر شبرغان ولایت جوزجان ۴۷ فیصد پیشرفت کاری دارد

د کابل ولایت د مرغګیرانو کلي سړک د جوړولو کار بشپړ او ګټي اخیستني ته چمتو ده

اعمار و ساختمان سرک قریه مرغگیران ولایت کابل تکمیل و آماده بهره برداری است

د هرات ــ چشت شریف سړک د لومړي لاټ جوړولو کار ۳۰ سلنه مخته تللی

ساختمان لات اول سرک هرات – چشت شریف ۳۰ فیصد پیشرفت کاری دارد

د کنړ ــ نورستان دوهم لاټ سړک د جوړولو کار ۱۱ سلنه مخته تللی

ساختمان لات دوم سرک کنر الی نورستان ۱۱ فیصد پیشرفت کاری دارد

د چغچران ــ ګردندیوال سړک دوهمې برخې کار ۷۲ سلنه مخته تللي

ساختمان بخش دوم سرک چغچران- گردندیوال ۷۲ فیصد پیشرفت کاری دارد

Pagination