منوی اطلاعیه

بست های خالینمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۵:۲۴
Background image

آموزگار بخش کمپیوتر

. . .
 

عنوان وظیفه:

آموزگار بخش کمپیوتر

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه

بخش مربوطه:

رئیس منابع بشری

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشدهی به:

آمر آموزش و انکشاف

گزارش­گیری از:

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۴:۳۰
Background image

مدیر عمومی هماهنگی دیتابیس

 

. . .
 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی هماهنگی دیتابیس

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه  

بازنمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۵:۲۴
Background image

آموزگار بخش کمپیوتر

 

عنوان وظیفه:

آموزگار بخش کمپیوتر

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه

بخش . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۴:۳۰
Background image

مدیر عمومی هماهنگی دیتابیس

 

. . .
 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی هماهنگی دیتابیس

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه  

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۴:۱۲
Background image

مدیر عمومی بودجه برنامه سوم امور مالی

. . .
 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی بودجه برنامه سوم امور مالی

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه