منوی اطلاعیه

بست های خالینمایش همه

یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۶ - ۱۵:۳۸
Background image

اعلان کاریابی ۵۰ بست تخنیکی وزارت فوایدعامه

وزارت فواید عامه بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان و جذب افراد متخصص و مسلکی بتعداد (۵۰) بست ریاست های مرکزی مربوط خویش را از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۷ الی ۱۴۰۳/۳/۱۴ برای مدت (۷) یوم کاری به اعلان رقابتی می سپارد.

 اشخاص که تحصیلات عالي و عاری از فساد اداری و متحد به هرگونه شرایط کاری در سراسر افغانستان باشد فورمه های مخصوص درخواستی خویش را بگونه حضوری از شعبه آمریت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۰ - ۱۵:۴۶
Background image

اعلان کاریابی

وزارت فوایدعامه به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد تخنیکی و مسکلی به تعقیب آگهی قبلی، بست‌های مسلکی مرکزی و ولایتی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد.

اشخاص واجد شرایط . . .

1 year 1 month ago

.

بازنمایش همه

یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۶ - ۱۵:۳۸
Background image

اعلان کاریابی ۵۰ بست تخنیکی وزارت فوایدعامه

وزارت فواید عامه بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان و جذب افراد متخصص و مسلکی بتعداد (۵۰) بست ریاست های مرکزی مربوط خویش را از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۷ الی ۱۴۰۳ . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۰ - ۱۵:۴۶
Background image

اعلان کاریابی

وزارت فوایدعامه به منظور سپردن کار به اهل آن و جذب افراد تخنیکی و مسکلی به تعقیب آگهی قبلی، بست‌های مسلکی مرکزی و ولایتی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد.

اشخاص واجد شرایط . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۵:۳۶
Background image

مدیرعمومی سوانح

. . .

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی سوانح

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید عامه

بخش مربوطه: