منوی اطلاعیه

بست های خالینمایش همه

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۵:۴۴
Background image

آمر دارایی های سرک

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

آمر دارایی های سرک

بست:

3

نوعیت بست

تخصصی

وزارت یا اداره:

 فواید عامه

بخش مربوطه:

ریاست حفظ مراقبت سرکها

موقعیت پست:

وزارت فواید عامه

تعداد پست:

(   1   ) بست

. . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۵:۳۸
Background image

آمر تطبیقات

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

آمر تطبیقات

بست:

3

نوعیت بست

تخصصی

وزارت . . .

بازنمایش همه

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۵:۴۴
Background image

آمر دارایی های سرک

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

آمر دارایی های سرک

بست:

3

نوعیت بست

تخصصی

. . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۵:۳۸
Background image

آمر تطبیقات

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

آمر تطبیقات

بست:

3

نوعیت بست

تخصصی

وزارت . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۵:۲۹
Background image

آمر کنترول و نظارت

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

آمر کنترول و نظارت

بست:

وزارت یا اداره:

فواید عامه  

. . .