اعلامیه وزارت فواید عامه درمورد انتقال و کنترول وزن وسایط باربری بلند تناژ

media_admin
شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۵ - ۱۵:۱۴


شاهراه ها و سرکها موجود در کشور سرمایه ملی است، که با هزینه هنگفت اعمار و ساختمان شده است؛ حفظ و مراقبت آن وجیبه دینی و مسئولیت ملی همه هموطنان عزیز میباشد.

وزارت فوایدعامه متعهد است، که بمنظور حفظ و مراقبت سرکهای موجود کشور از انتقال وزن بیشتر از معیار تعیین شده جلوگیری نموده، و وسایطی که دبل کاری شده است( تغییرات فزیکی در واسطه بوجود آورده اند) مالک واسطه مکلف است تا واسطه خود را به حالت اولی مطابق کمپنی مؤلد برگرداند.

وزارت فوایدعامه، به اطلاع تمام هموطنان عزیز، ترانسپورتران و دریوران وسایط نقلیه باربری بلند تناژ یک بار دیگر میرساند؛ که از انتقال بار اضافه جداً خود داری نمایند و وزن را مطابق معیار تعیین شده این وزارت و کمپنی مؤلو را انتقال دهند، همچنان آن عده از وسایطیکه دبل کاری شده است( تغییرات فزیکی در واسطه بوجود آورنده اند ) مطابق تاریخ تعیین شده به حالت اولی کمپنی مؤلد تغییر نمایند.
وزارت فوایدعامه از تمام رانندگان تقاضا می نماید که وزن وسایط در ترازوی های کشور با کارمندان ترازوها از هر نوع بحث وجدال خود داری نمایند. 

قابل ذکر است، اکنون وسایط بخاطر بار اضافی جریمه نمی شوند؛ اما درصورت که رانندگان اموال را از معیار تعیین شده بیشتر انتقال نمایند وسایط شان برای مدت یک ماه توقف داده می شود و جهت جبران خساره سرک ها به نهاد های عدلی و قضای معرفی میشوند. 
 

4 months ago

.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲ - ۱۵:۱۵
Background image

معین حفظ و مراقبت سرک های وزارت فوایدعامه در جریان سفر کاری خویش به ولایات جنوب غربی به فراه رسید

محترم الحاج معاون ملا عبد الجبار معین حفظ و مراقبت سرک های وزارت فوایدعامه، که یک تیم تخنیکی وی را همراهی می نماید در جریان سفر کاری خویش به ولایات جنوب غربی به ولایت فراه سفر نمود.
معی. . .

شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ - ۱۴:۳۵
Background image

معین حفظ و مراقبت سرک های وزارت فوایدعامه در جریان سفر خویش به ولایات جنوب غربی به ولایت بادغیس سفر نمود


محترم الحاج معاون ملا عبد الجبار معین حفظ و مراقبت سرک های وزارت فوایدعامه، که یک تیم تخنیکی وی را همراهی می نماید در جریان سفر کاری خویش به ولایات جنوب غربی به ولایت بادغیس رسید.
معین. . .

شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ - ۱۰:۵۱
Background image

معین حفظ و مراقبت سرک های وزارت فوایدعامه در جریان سفر خویش به ولایات جنوب غربی به ولایت هرات رسید

محترم الحاج معاون ملا عبد الجبار معین حفظ و مراقبت سرک های وزارت فوایدعامه، که یک تیم تخنیکی وی را همراهی می نماید در جریان سفر کاری خویش به ولایات جنوب غربی به ولایت هرات رسید.
معین. . .

BACK TO NEWS