منوی اطلاعیه

بست های خالینمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۵:۳۶
Background image

مدیرعمومی سوانح

. . .

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی سوانح

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید عامه

بخش مربوطه:

وزارت فواید عامه / ریاست منابع بشری

موقعیت بست:

مرکزی

تعداد بست:

۲

تجربه کاری:

۱سال

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۵:۲۷
Background image

مفتش رعایت اسناد تقنینی

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مفتش رعایت اسناد تقنینی

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  . . .

بازنمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۵:۳۶
Background image

مدیرعمومی سوانح

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی سوانح

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۵:۲۷
Background image

مفتش رعایت اسناد تقنینی

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مفتش رعایت اسناد تقنینی

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۱۰:۴۳
Background image

انجنیر نظارت و ارزیابی

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

انجنیر نظارت و ارزیابی

بست:

۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید . . .