تماس به ما

نوم / اسم : محمد اشرف حق شناس 

د ټولګټو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو آمر/ ویاند 

اړیکی شمیره / شماره تماس: 0744252722 / د واتسپ شمیره 93707017500+

ایمیل آدرس:  m.ashrafhaqshinas@gmail.com 

 

 

 

 

مرجع اطلاع رسانی

 وزارت فواید عامه طبق احکام قانون دسترسی به اطلاعات، در برابر شهروندان پاسخگو بوده و در هماهنگی با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات آماده ارایه اطلاعات در مورد خدمات این اداره می باشد. شهروندان که خواهان اطلاعات مختلف در مورد خدمات وزارت  فواید عامه باشند، سوالات خود را از طریق فورم تقاضای اطلاعات و فورم ثبت شکایات مطابق رهنمود ذیل ارسال، و پاسخ خود را دریافت نموده می توانند.

 

Mohammad Ashraf Haqshinas

Head of Information, press, and social relations

 

Mohammad Ashraf Haqshinas works as head of information, press and social relations of Ministry of Public Works (MoPW).

The MoPW is a sectorial administration that prepares social services; designs, constructs and repairs roads, bridges, culverts and other road/highway structures for Afghans in Afghanistan.

Sharing the information of all MoPW progressive works to the social media and all Afghan citizens is the job of Mr. Haqshinas.

مسئولین مرجع اطلاع رسانی

اسم : محمد اشرف حق شناس

وظیفه :مسئول ومرجع اطلاع رسانی وزارت فواید عامه

رهنمود استفاده از فورم تقاضای اطلاعات و فورم ثبت شکایات 

با کلیک روی لینک زیر، فورم تقاضای اطلاعات و فورم ثبت شکایات را دانلود و خانه پری نموده، آن را به دفتر اطلاع رسانی ویابه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید

همچنان شما میتوانید کاپی اسکن شده آن را به ایمیل آدرس های زیر ارسال نماید

m.ashrafhaqshinas@gmail.com

وزارت فواید عامه  پس از دریافت فورم، یک ایمیل تاییدی ارسال نموده و جوابیه کتباً تسلیم ویا به ایمیل آدرس متقاضی ارسال میگردد.

همچنان موضوع مطالبه اطلاعات از طریق شماره تلفون های:  (+93(0)744252722) (+93(0)202320932) قابل پی گیری میباشد

File فورم تقاضای اطلاعات دسترسی به اطلاعات.pdf فورم ثبت شکایات.pdf

...

۱ کال ۱ میاشت ago

...

...