اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۴ - ۱۴:۱۷
Background image

کار اعمار و ساختمان بخش دوم سرک ارملک – لامان عنقریب تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد

کار اعمار و ساختمان بخش دوم سرک ارملک – لامان عنقریب تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد

سرک حلقوی ارملک – لامان از ولسوالی کرخ ولایت هرات آغاز الی منطقه لامان ولایت بادغیس امتداد. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۴:۴۹
Background image

ساختمان سرک حلقوی شهر شبرغان ولایت جوزجان ۴۷ فیصد پیشرفت کاری دارد

ساختمان سرک حلقوی شهر شبرغان ولایت جوزجان ۴۷ فیصد پیشرفت کاری دارد

سرک حلقوی شهر شبرغان بیشتر از ۱۵ کیلومتر طول و ۵۶ متر عرض دارد، چهار خط حرکتی،۳۲ پایه پلچک، سه گلدان به طول پروژه و. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۴:۳۸
Background image

اعمار و ساختمان سرک قریه مرغگیران ولایت کابل تکمیل و آماده بهره برداری است

اعمار و ساختمان سرک قریه مرغگیران ولایت کابل تکمیل و آماده بهره برداری است

این پروژه دارای بیشتر از ۱۴ کیلومتر طول و ۶ الی ۷ متر عرض عبوری با دومتر شانه دو طرف سرک می باشد، به قیمت. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ - ۹:۴۳
Background image

ساختمان لات اول سرک هرات – چشت شریف ۳۰ فیصد پیشرفت کاری دارد

ساختمان لات اول سرک هرات – چشت شریف ۳۰ فیصد پیشرفت کاری دارد

لات اول سرک هرات- چشت شریف ۳۵ کیلومتر طول، ۷.۳ متر عرض عمومی، ۲.۵ متر عرض شانه ها، ۲۹۴۰ متر جویچه ها و ۶۰۰ متر دیوار های. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ - ۹:۲۷
Background image

ساختمان لات دوم سرک کنر الی نورستان ۱۱ فیصد پیشرفت کاری دارد

ساختمان لات دوم سرک کنر الی نورستان ۱۱ فیصد پیشرفت کاری دارد

لات دوم سرک کنر الی نورستان دارای ۱۰.۵۷ کیلومتر طول می باشد، به قیمت بیشتر از ۳۱۵ میلیون افغانی با یک شرکت ساختمانی خصوصی. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ - ۱۴:۳۲
Background image

ساختمان بخش دوم سرک چغچران- گردندیوال ۷۲ فیصد پیشرفت کاری دارد

ساختمان بخش دوم سرک چغچران- گردندیوال ۷۲ فیصد پیشرفت کاری دارد

بخش دوم سرک چغچران گردندیوال ولایت میدان وردک موقعیت دارد که دارای ۶۰ کیلومتر طول و ۱۱ متر عرض می باشد، به قیمت بیشتر از. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ - ۹:۱۲
Background image

اسفالت ریزی سرک دوم حلقوی شهر مزار شریف آغاز گردید

اسفالت ریزی سرک دوم حلقوی شهر مزار شریف آغاز گردید

سرک حلقوی شهر مزار شریف از چوک کامگار آغاز الی چوک شمع پروژه خالد بن ولید امتداد می یابد، دارای بیشتر از ۱۷ کیلومتر طول، ۴۰ متر عرض،. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ - ۸:۵۹
Background image

ساختمان لین دوم سرک دو راهی بگرام الی جبل السراج ولایت پروان ۶۳ فیصد پیشرفت کاری دارد

ساختمان لین دوم سرک دو راهی بگرام الی جبل السراج ولایت پروان ۶۳ فیصد پیشرفت کاری دارد

این سرک از دو راهی بگرام آغاز الی ولسوالی جبل السراج ولایت پروان امتداد می یابد دارای ۲۵،۶ کیلومتر. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۹:۲۴
Background image

ساختمان بخش اول سرک کنر الی نورستان ۴۲ فیصد پیشرفت کاری دارد

ساختمان بخش اول سرک کنر الی نورستان ۴۲ فیصد پیشرفت کاری دارد

لات اول سرک کنر الی نورستان دارای ۱۱.۷ کیلومتر طول می باشد، به قیمت بیشتر از ۵۴۸ میلیون افغانی با یک شرکت ساختمانی خصوصی. . .

Pagination

سایت های مرتبط