همه بست های خالی

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۰:۴۶
Background image

متخصص HRMIS

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

متخصص HRMIS

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید عامه

. . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۰:۱۸
Background image

مفتش تحلیل و ارزیابی گزارش ها 

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مفتش تحلیل و ارزیابی گزارش ها 

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

  . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۰:۵
Background image

مفتش فنی و تخنیکی

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مفتش فنی و تخنیکی

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۹:۵۹
Background image

مفتش سیستم های معلوماتی و تکنالوژی

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مفتش سیستم های معلوماتی و تکنالوژی

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

. . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۹:۵۱
Background image

مفتش امور مالی

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مفتش امور مالی

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۹:۴۰
Background image

مفتش امور تدارکاتی

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

مفتش امور تدارکاتی

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

 وزارت  فواید . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۹:۲۷
Background image

کارشناس پلانگذاری

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

کارشناس پلانگذاری

بست:

بست ۴

وزارت یا اداره:

  فواید عامه

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۵:۶
Background image

آمر تنظیم پلان های مصوونیت ، تضمین وکنترول کیفیت کار

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

آمر تنظیم پلان های مصوونیت ، تضمین وکنترول کیفیت کار

بست:

۳

وزارت یا . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۴:۵۶
Background image

آمر دارایی های سرک ها

معلومات کلی بست

عنوان وظیفه:

آمر دارایی های سرک ها

بست:

۳

وزارت یا اداره:

  فواید عامه

. . .

Pagination